Virkesannonser

Filtrera ditt resultat (27):
Län
Välj: Alla / Ingen
Sortiment
Välj: Alla / Ingen
Trädslag
Välj: Alla / Ingen
Kontrakstyp
Välj: Alla / Ingen
Säljare
Välj: Alla / Ingen
Sortera efter

Björk 22 m3fub

Gran 6 m3fub

Ek 4 m3fub

490 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 21 oktober 2019

Tall 826 m3fub

Gran 146 m3fub

988 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 24 oktober 2019

Tall 730 m3fub

Gran 39 m3fub

785 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 24 oktober 2019

Tall 1980 m3fub

Gran 886 m3fub

2 866 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 27 oktober 2019

Gran 526 m3fub

526 m3fub
Leveransvirke
Slutavverkning
Slutdatum: 30 oktober 2019

Gran 1000 m3fub

1 000 m3fub
Leveransvirke
Slutavverkning
Slutdatum: 30 oktober 2019

Gran 1359 m3fub

Tall 505 m3fub

1 995 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 30 oktober 2019

Tall 1066 m3fub

Gran 457 m3fub

1 523 m3fub
Rotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 31 oktober 2019

Gran 776 m3fub

Tall 396 m3fub

Björk 35 m3fub

1 207 m3fub
Rotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 31 oktober 2019

Tall 1668 m3fub

Gran 836 m3fub

2 504 m3fub
Rotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 31 oktober 2019

Gran 2165 m3fub

Tall 1795 m3fub

3 960 m3fub
Rotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 31 oktober 2019

Gran 2733 m3fub

Tall 565 m3fub

Björk 283 m3fub

3 581 m3fub
Rotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 31 oktober 2019

Gran 3240 m3fub

Tall 810 m3fub

4 050 m3fub
Rotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 31 oktober 2019

Tall 2283 m3fub

Gran 2017 m3fub

4 300 m3fub
Rotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 31 oktober 2019

Gran 2706 m3fub

Tall 1566 m3fub

Björk 33 m3fub

4 305 m3fub
Rotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 31 oktober 2019

Gran 2089 m3fub

Tall 896 m3fub

2 985 m3fub
Rotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 31 oktober 2019

Björk 120 m3fub

Tall 50 m3fub

Gran 50 m3fub

250 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 31 oktober 2019

Gran 300 m3fub

300 m3fub
Leveransvirke
Slutavverkning
Slutdatum: 15 november 2019

Gran 1603 m3fub

Tall 170 m3fub

Björk 100 m3fub

1 873 m3fub
Leveransvirke
Slutavverkning
Slutdatum: 30 november 2019

Gran 1447 m3fub

1 447 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 30 november 2019

Gran 1347 m3fub

1 347 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 30 november 2019

Tall 3099 m3fub

3 099 m3fub
Leveransvirke
Slutavverkning
Slutdatum: 30 november 2019

Gran 2312 m3fub

2 312 m3fub
Leveransvirke
Slutavverkning
Slutdatum: 30 november 2019

Tall 1865 m3fub

Gran 422 m3fub

2 287 m3fub
Rotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 30 november 2019

Gran 2342 m3fub

2 377 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 30 november 2019

Gran 1715 m3fub

1 715 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 30 november 2019

Tall 1800 m3fub

Gran 600 m3fub

2 400 m3fub
Leveransvirke
Slutavverkning
Slutdatum: 31 december 2019