Virkesannonser

Filtrera ditt resultat (34):
Län
Välj: Alla / Ingen
Sortiment
Välj: Alla / Ingen
Trädslag
Välj: Alla / Ingen
Kontrakstyp
Välj: Alla / Ingen
Säljare
Välj: Alla / Ingen
Sortera efter

Tall 1500 m3fub

1 500 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 27 maj 2019

Tall 450 m3fub

450 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 27 maj 2019

Gran 600 m3fub

600 m3fub
Avverkningsuppdrag
Vindfällen
Slutdatum: 29 maj 2019

Gran 481 m3fub

Björk 91 m3fub

788 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 29 maj 2019

Tall 65 m3fub

Gran 10 m3fub

75 m3fub
Leveransvirke
Vindfällen
Slutdatum: 29 maj 2019

Gran 2342 m3fub

2 377 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 31 maj 2019

Tall 7203 m3fub

8 003 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 5 juni 2019

Tall 2314 m3fub

2 314 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 5 juni 2019

Tall 6452 m3fub

Gran 807 m3fub

8 065 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 5 juni 2019

Tall 2748 m3fub

2 748 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 5 juni 2019

Gran 1557 m3fub

1 557 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 10 juni 2019

Gran 940 m3fub

940 m3fub
Leveransvirke
Slutavverkning
Slutdatum: 10 juni 2019

Gran 200 m3fub

Tall 145 m3fub

Björk 35 m3fub

400 m3fub
Leveransvirke
Gallring
Slutdatum: 11 juni 2019

Gran 230 m3fub

Tall 154 m3fub

Björk 40 m3fub

444 m3fub
Leveransvirke
Slutavverkning
Slutdatum: 20 juni 2019

Gran 1878 m3fub

Tall 120 m3fub

1 998 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 30 juni 2019

Gran 2300 m3fub

Tall 580 m3fub

2 880 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 30 juni 2019

Gran 1232 m3fub

1 232 m3fub
Rotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 30 juni 2019

Gran 1200 m3fub

Tall 387 m3fub

1 587 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 30 juni 2019

Gran 1554 m3fub

1 554 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 30 juni 2019
0 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 30 juni 2019
0 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 30 juni 2019
0 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 30 juni 2019
0 m3fub
Rotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 30 juni 2019

Gran 1664 m3fub

Tall 390 m3fub

2 054 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 30 juni 2019

Gran 1906 m3fub

Tall 883 m3fub

2 789 m3fub
Leveransvirke
Slutavverkning
Slutdatum: 30 juni 2019

Gran 1000 m3fub

1 000 m3fub
Leveransvirke
Slutavverkning
Slutdatum: 30 juni 2019

Gran 1447 m3fub

1 447 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 30 juni 2019

Gran 1347 m3fub

1 347 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 30 juni 2019

Tall 3099 m3fub

3 099 m3fub
Leveransvirke
Slutavverkning
Slutdatum: 30 juni 2019

Gran 2312 m3fub

2 312 m3fub
Leveransvirke
Slutavverkning
Slutdatum: 30 juni 2019

Gran 1117 m3fub

1 117 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 30 juni 2019

Tall 1865 m3fub

Gran 422 m3fub

2 287 m3fub
Rotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 30 juni 2019

Tall 307 m3fub

307 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 5 augusti 2019

Tall 1800 m3fub

Gran 600 m3fub

2 400 m3fub
Leveransvirke
Slutavverkning
Slutdatum: 31 december 2019