Virkesannonser

Filtrera ditt resultat (36):
Län
Välj: Alla / Ingen
Sortiment
Välj: Alla / Ingen
Trädslag
Välj: Alla / Ingen
Kontrakstyp
Välj: Alla / Ingen
Säljare
Välj: Alla / Ingen
Sortera efter

Gran 3086 m3fub

Tall 172 m3fub

3 429 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 7 december 2020

Tall 1324 m3fub

Gran 570 m3fub

2 516 m3fub
Leveransrotpost
Gallring
Slutdatum: 10 december 2020

Gran 1604 m3fub

Tall 688 m3fub

2 292 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 30 november 2020

Gran 1486 m3fub

Tall 332 m3fub

2 217 m3fub
Leveransvirke
Slutavverkning
Slutdatum: 30 november 2020

Gran 1520 m3fub

Tall 190 m3fub

1 900 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 14 december 2020

Gran 1652 m3fub

Tall 162 m3fub

1 814 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 14 december 2020

Gran 896 m3fub

Tall 716 m3fub

1 793 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 30 november 2020

Gran 884 m3fub

Tall 532 m3fub

1 770 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 14 december 2020

Tall 919 m3fub

Gran 301 m3fub

1 610 m3fub
Avverkningsuppdrag
Övrig avverkning
Slutdatum: 30 november 2020

Gran 1104 m3fub

Tall 425 m3fub

1 529 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 10 december 2020

Tall 963 m3fub

Gran 313 m3fub

1 379 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 11 december 2020

Tall 842 m3fub

Gran 440 m3fub

1 282 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 8 december 2020

Gran 631 m3fub

Tall 421 m3fub

1 052 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 15 december 2020

Gran 688 m3fub

Tall 230 m3fub

918 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 14 december 2020

Gran 730 m3fub

Tall 182 m3fub

912 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 30 november 2020

Gran 836 m3fub

Tall 44 m3fub

880 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 30 november 2020

Gran 691 m3fub

Bok 70 m3fub

Ek 61 m3fub

873 m3fub
Avverkningsuppdrag
Övrig avverkning
Slutdatum: 15 december 2020

Gran 800 m3fub

800 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 15 december 2020

Tall 361 m3fub

Gran 322 m3fub

769 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 30 november 2020

Gran 382 m3fub

Tall 206 m3fub

588 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 9 december 2020

Gran 428 m3fub

Tall 150 m3fub

578 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 11 december 2020

Gran 562 m3fub

562 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 10 december 2020

Gran 486 m3fub

486 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 10 december 2020

Gran 388 m3fub

Tall 36 m3fub

471 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 14 december 2020

Gran 386 m3fub

386 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 7 december 2020

Al 250 m3fub

250 m3fub
Leveransvirke
Övrig avverkning
Slutdatum: 4 december 2020

Tall 148 m3fub

Gran 98 m3fub

246 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 30 november 2020

Gran 200 m3fub

200 m3fub
Leveransvirke
Slutavverkning
Slutdatum: 30 november 2020

Gran 180 m3fub

180 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 15 december 2020

Gran 170 m3fub

170 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 30 november 2020

Tall 150 m3fub

150 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 30 november 2020

Gran 27 m3fub

Tall 13 m3fub

133 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 4 december 2020

Tall 38 m3fub

Gran 38 m3fub

109 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 27 november 2020

Gran 100 m3fub

100 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 30 november 2020

Gran 64 m3fub

Tall 16 m3fub

80 m3fub
Leveransvirke
Slutavverkning
Slutdatum: 27 november 2020
0 m3fub
Leveransvirke
Övrig avverkning
Slutdatum: 4 december 2020