Virkesannonser

Filtrera ditt resultat (13):
Län
Välj: Alla / Ingen
Sortiment
Välj: Alla / Ingen
Trädslag
Välj: Alla / Ingen
Kontrakstyp
Välj: Alla / Ingen
Åtgärd
Välj: Alla / Ingen
Sortera efter
Inga resultat. Här är några auktioner som kanske intresserar dig:

Tall 1200 m3fub

8 ha
Rotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 31 augusti 2017

Tall 1850 m3fub

17 ha
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 30 september 2017

Gran 200 m3fub

Tall 90 m3fub

3 ha
Leveransvirke
Slutavverkning
Slutdatum: 31 augusti 2017

Tall 50 m3fub

0 ha
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 1 september 2017

Gran 600 m3fub

2 ha
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 31 augusti 2017

Tall 1450 m3fub

10 ha
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 30 september 2017

Gran 1700 m3fub

12 ha
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 30 november 2017

Tall 1300 m3fub

10 ha
Leveransvirke
Slutavverkning
Slutdatum: 30 september 2017

Gran 1000 m3fub

10 ha
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 30 september 2017

Gran 80 m3fub

Tall 10 m3fub

1 ha
Leveransvirke
Slutavverkning
Slutdatum: 21 augusti 2017

Gran 240 m3fub

Björk 65 m3fub

2 ha
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 30 november 2017

Björk 800 m3fub

8 ha
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 30 september 2017

Tall 1080 m3fub

10 ha
Leveransvirke
Slutavverkning
Slutdatum: 1 oktober 2017