Virkesannonser

Filtrera ditt resultat (18):
Län
Välj: Alla / Ingen
Sortiment
Välj: Alla / Ingen
Trädslag
Välj: Alla / Ingen
Kontrakstyp
Välj: Alla / Ingen
Åtgärd
Välj: Alla / Ingen
Sortera efter
Inga resultat. Här är några auktioner som kanske intresserar dig:

Gran 6300 m3fub

49 ha
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 18 maj 2018

Tall 1178 m3fub

Gran 61 m3fub

13 ha
Rotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 15 maj 2018

Tall 853 m3fub

Gran 623 m3fub

9 ha
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 4 maj 2018

Tall 532 m3fub

Gran 219 m3fub

12 ha
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 31 maj 2018

Gran 70 m3fub

Björk 45 m3fub

3 ha
Leveransvirke
Gallring
Slutdatum: 25 maj 2018

Gran 600 m3fub

2 ha
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 4 maj 2018

Tall 189 m3fub

Gran 120 m3fub

3 ha
Rotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 21 maj 2018

Tall 3852 m3fub

Gran 2933 m3fub

26 ha
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 9 maj 2018

Gran 3987 m3fub

Tall 1200 m3fub

17 ha
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 31 maj 2018

Gran 3252 m3fub

Tall 350 m3fub

10 ha
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 31 maj 2018

Gran 3800 m3fub

35 ha
Rotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 31 maj 2018

Gran 2165 m3fub

7 ha
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 31 maj 2018

Gran 450 m3fub

ha
Leveransvirke
Slutavverkning
Slutdatum: 31 maj 2018

Gran 1893 m3fub

10 ha
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 31 maj 2018

Gran 440 m3fub

Tall 300 m3fub

2 ha
Rotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 28 april 2018

Gran 513 m3fub

Tall 69 m3fub

2 ha
Rotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 30 april 2018

Gran 150 m3fub

Tall 10 m3fub

Björk 10 m3fub

ha
Leveransvirke
None
Slutdatum: 21 maj 2018

Gran 1950 m3fub

Tall 1000 m3fub

Björk 50 m3fub

10 ha
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 15 maj 2018