Virkesannonser

Filtrera ditt resultat (25):
Län
Välj: Alla / Ingen
Sortiment
Välj: Alla / Ingen
Trädslag
Välj: Alla / Ingen
Kontrakstyp
Välj: Alla / Ingen
Säljare
Välj: Alla / Ingen
Sortera efter
Inga resultat. Här är några auktioner som kanske intresserar dig:

Gran 1878 m3fub

Tall 120 m3fub

1 998 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 31 december 2018

Gran 2300 m3fub

Tall 580 m3fub

2 880 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 31 december 2018

Gran 1232 m3fub

1 232 m3fub
Rotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 31 december 2018

Gran 1200 m3fub

Tall 387 m3fub

1 587 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 30 oktober 2018

Gran 1554 m3fub

1 554 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 31 december 2018

Tall 2600 m3fub

Gran 1200 m3fub

3 800 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 31 december 2018
0 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 31 december 2018
0 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 31 december 2018
0 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 31 december 2018
0 m3fub
Rotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 31 december 2018

Tall 1528 m3fub

Gran 80 m3fub

1 608 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 11 november 2018

Gran 179 m3fub

Tall 150 m3fub

339 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 29 oktober 2018

Gran 1060 m3fub

Tall 805 m3fub

1 922 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 29 oktober 2018

Gran 4021 m3fub

Tall 1399 m3fub

5 420 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 31 oktober 2018

Tall 665 m3fub

Gran 285 m3fub

950 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 31 oktober 2018

Gran 779 m3fub

Tall 637 m3fub

Björk 3 m3fub

1 450 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 31 oktober 2018

Gran 290 m3fub

Tall 70 m3fub

360 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 31 oktober 2018

Tall 140 m3fub

140 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 31 oktober 2018

Tall 641 m3fub

Gran 423 m3fub

1 105 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 29 oktober 2018

Gran 847 m3fub

Tall 463 m3fub

1 310 m3fub
Rotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 25 oktober 2018

Gran 4300 m3fub

Tall 350 m3fub

Björk 350 m3fub

5 000 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 31 oktober 2018

Gran 2100 m3fub

2 100 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 31 oktober 2018

Gran 506 m3fub

Tall 63 m3fub

569 m3fub
Rotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 26 oktober 2018

Tall 400 m3fub

400 m3fub
Leveransvirke
Slutavverkning
Slutdatum: 10 november 2018

Tall 1300 m3fub

Gran 1300 m3fub

Asp 100 m3fub

2 850 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 16 november 2018