Virkesannonser

Filtrera ditt resultat (25):
Län
Välj: Alla / Ingen
Sortiment
Välj: Alla / Ingen
Trädslag
Välj: Alla / Ingen
Kontrakstyp
Välj: Alla / Ingen
Säljare
Välj: Alla / Ingen
Sortera efter

Gran 545 m3fub

Tall 413 m3fub

Björk 38 m3fub

996 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 24 april 2019

Gran 553 m3fub

Tall 213 m3fub

Björk 25 m3fub

826 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 25 april 2019

Gran 894 m3fub

Tall 577 m3fub

Björk 207 m3fub

1 678 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 25 april 2019

Gran 1500 m3fub

Tall 698 m3fub

Björk 385 m3fub

2 583 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 25 april 2019

Tall 20 m3fub

Gran 20 m3fub

40 m3fub
Leveransvirke
Gallring
Slutdatum: 26 april 2019

Gran 314 m3fub

Tall 40 m3fub

Björk 13 m3fub

390 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 29 april 2019

Gran 2576 m3fub

Tall 130 m3fub

2 706 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 30 april 2019

Gran 526 m3fub

526 m3fub
Leveransvirke
Slutavverkning
Slutdatum: 30 april 2019

Gran 1000 m3fub

1 000 m3fub
Leveransvirke
Slutavverkning
Slutdatum: 30 april 2019

Gran 1447 m3fub

1 447 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 30 april 2019

Gran 1347 m3fub

1 347 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 30 april 2019

Tall 3099 m3fub

3 099 m3fub
Leveransvirke
Slutavverkning
Slutdatum: 30 april 2019

Gran 2312 m3fub

2 312 m3fub
Leveransvirke
Slutavverkning
Slutdatum: 30 april 2019

Gran 1117 m3fub

1 117 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 30 april 2019

Gran 1715 m3fub

1 715 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 30 april 2019

Gran 1654 m3fub

1 654 m3fub
Rotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 30 april 2019

Tall 1500 m3fub

1 500 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 30 april 2019

Gran 60 m3fub

60 m3fub
Leveransvirke
Slutavverkning
Slutdatum: 30 april 2019

Gran 1647 m3fub

Tall 86 m3fub

1 733 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 8 maj 2019

Gran 600 m3fub

600 m3fub
Avverkningsuppdrag
Vindfällen
Slutdatum: 9 maj 2019

Gran 481 m3fub

Björk 91 m3fub

788 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 9 maj 2019

Gran 460 m3fub

Tall 170 m3fub

Björk 30 m3fub

670 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 10 maj 2019

Tall 307 m3fub

307 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 15 maj 2019

Gran 2342 m3fub

2 377 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 31 maj 2019

Tall 1800 m3fub

Gran 600 m3fub

2 400 m3fub
Leveransvirke
Slutavverkning
Slutdatum: 31 december 2019