Virkesannonser

Filtrera ditt resultat (21):
Län
Välj: Alla / Ingen
Sortiment
Välj: Alla / Ingen
Trädslag
Välj: Alla / Ingen
Kontrakstyp
Välj: Alla / Ingen
Åtgärd
Välj: Alla / Ingen
Sortera efter
Inga resultat. Här är några auktioner som kanske intresserar dig:

Gran 5600 m3fub

Björk 1000 m3fub

Tall 925 m3fub

35 ha
Leveransvirke
Slutavverkning
Slutdatum: 23 mars 2018

Tall 900 m3fub

Gran 900 m3fub

6 ha
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 29 mars 2018

Tall 380 m3fub

Gran 20 m3fub

6 ha
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 31 mars 2018

Gran 533 m3fub

10 ha
Rotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 31 mars 2018

Gran 238 m3fub

Björk 216 m3fub

5 ha
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 2 april 2018

Tall 1000 m3fub

Gran 500 m3fub

Björk 300 m3fub

40 ha
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 31 mars 2018

Tall 2805 m3fub

Gran 961 m3fub

Björk 903 m3fub

105 ha
Rotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 31 mars 2018

Tall 750 m3fub

Gran 750 m3fub

5 ha
Rotpost
Gallring
Slutdatum: 31 mars 2018

Tall 1178 m3fub

Gran 61 m3fub

13 ha
Rotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 15 maj 2018

Tall 1220 m3fub

Gran 1180 m3fub

11 ha
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 31 mars 2018

Gran 127 m3fub

Tall 54 m3fub

7 ha
Leveransrotpost
Gallring
Slutdatum: 6 april 2018

Gran 1700 m3fub

12 ha
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 31 mars 2018

Gran 705 m3fub

3 ha
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 2 april 2018

Gran 3262 m3fub

Tall 932 m3fub

14 ha
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 9 april 2018

Gran 3230 m3fub

Tall 1124 m3fub

17 ha
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 6 april 2018

Tall 850 m3fub

Gran 850 m3fub

8 ha
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 30 mars 2018

Gran 4396 m3fub

Tall 45 m3fub

10 ha
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 9 april 2018

Gran 900 m3fub

Tall 717 m3fub

25 ha
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 31 mars 2018

Gran 3369 m3fub

Tall 187 m3fub

8 ha
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 9 april 2018

Björk 250 m3fub

Gran 100 m3fub

ha
Leveransvirke
Gallring
Slutdatum: 9 april 2018

Tall 1000 m3fub

Gran 1000 m3fub

3 ha
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 30 mars 2018