Virkesannonser

Filtrera ditt resultat (24):
Län
Välj: Alla / Ingen
Sortiment
Välj: Alla / Ingen
Trädslag
Välj: Alla / Ingen
Kontrakstyp
Välj: Alla / Ingen
Säljare
Välj: Alla / Ingen
Sortera efter

Gran 88 m3fub

Tall 46 m3fub

222 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 24 mars 2019

Gran 2320 m3fub

2 320 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 27 mars 2019

Gran 947 m3fub

Tall 21 m3fub

972 m3fub
Rotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 29 mars 2019

Tall 1865 m3fub

Gran 422 m3fub

2 287 m3fub
Rotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 31 mars 2019

Tall 400 m3fub

400 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 31 mars 2019

Tall 642 m3fub

Gran 642 m3fub

Björk 100 m3fub

1 384 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 31 mars 2019

Tall 861 m3fub

Gran 369 m3fub

1 230 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 5 april 2019

Gran 2050 m3fub

2 050 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 12 april 2019

Gran 545 m3fub

Tall 413 m3fub

Björk 38 m3fub

996 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 24 april 2019

Gran 553 m3fub

Tall 213 m3fub

Björk 25 m3fub

826 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 25 april 2019

Gran 894 m3fub

Tall 577 m3fub

Björk 207 m3fub

1 678 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 25 april 2019

Gran 1500 m3fub

Tall 698 m3fub

Björk 385 m3fub

2 583 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 25 april 2019

Gran 2576 m3fub

Tall 130 m3fub

2 706 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 30 april 2019

Gran 526 m3fub

526 m3fub
Leveransvirke
Slutavverkning
Slutdatum: 30 april 2019

Gran 1000 m3fub

1 000 m3fub
Leveransvirke
Slutavverkning
Slutdatum: 30 april 2019

Gran 1447 m3fub

1 447 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 30 april 2019

Gran 1347 m3fub

1 347 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 30 april 2019

Tall 3099 m3fub

3 099 m3fub
Leveransvirke
Slutavverkning
Slutdatum: 30 april 2019

Gran 2312 m3fub

2 312 m3fub
Leveransvirke
Slutavverkning
Slutdatum: 30 april 2019

Gran 1117 m3fub

1 117 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 30 april 2019

Gran 1715 m3fub

1 715 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 30 april 2019

Gran 1654 m3fub

1 654 m3fub
Rotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 30 april 2019

Gran 2342 m3fub

2 377 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 31 maj 2019

Tall 1800 m3fub

Gran 600 m3fub

2 400 m3fub
Leveransvirke
Slutavverkning
Slutdatum: 31 december 2019