Virkesannonser

Filtrera ditt resultat (12):
Län
Välj: Alla / Ingen
Sortiment
Välj: Alla / Ingen
Trädslag
Välj: Alla / Ingen
Kontrakstyp
Välj: Alla / Ingen
Åtgärd
Välj: Alla / Ingen
Sortera efter
Inga resultat. Här är några auktioner som kanske intresserar dig:

Gran 1700 m3fub

12 ha
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 30 december 2017

Tall 50 m3fub

0 ha
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 30 december 2017

Gran 240 m3fub

Björk 65 m3fub

2 ha
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 30 december 2017

Gran 1766 m3fub

Tall 537 m3fub

Björk 19 m3fub

4 ha
Rotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 30 december 2017

Tall 2805 m3fub

Gran 961 m3fub

Björk 903 m3fub

105 ha
Rotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 30 december 2017

Gran 533 m3fub

10 ha
Rotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 30 december 2017

Gran 2200 m3fub

8 ha
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 30 december 2017

Gran 2250 m3fub

Tall 125 m3fub

Björk 25 m3fub

5 ha
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 30 december 2017

Gran 900 m3fub

Tall 717 m3fub

25 ha
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 30 december 2017

Tall 1000 m3fub

Gran 500 m3fub

Björk 300 m3fub

40 ha
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 30 december 2017

Tall 140 m3fub

Gran 110 m3fub

6 ha
Leveransvirke
Gallring
Slutdatum: 15 december 2017

Gran 680 m3fub

Tall 127 m3fub

5 ha
Rotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 13 januari 2018