Virkesannonser

Filtrera ditt resultat (27):
Län
Välj: Alla / Ingen
Sortiment
Välj: Alla / Ingen
Trädslag
Välj: Alla / Ingen
Kontrakstyp
Välj: Alla / Ingen
Säljare
Välj: Alla / Ingen
Sortera efter
Inga resultat. Här är några auktioner som kanske intresserar dig:

Gran 1232 m3fub

1 232 m3fub
Rotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 30 november 2019

Gran 1554 m3fub

1 554 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 30 november 2019
0 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 30 november 2019
0 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 3 december 2019
0 m3fub
Rotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 15 december 2019

Gran 1603 m3fub

Tall 170 m3fub

Björk 100 m3fub

1 873 m3fub
Leveransvirke
Slutavverkning
Slutdatum: 30 november 2019

Gran 1447 m3fub

1 447 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 30 november 2019

Gran 1347 m3fub

1 347 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 30 november 2019

Tall 3099 m3fub

3 099 m3fub
Leveransvirke
Slutavverkning
Slutdatum: 30 november 2019

Gran 2312 m3fub

2 312 m3fub
Leveransvirke
Slutavverkning
Slutdatum: 30 november 2019

Tall 1800 m3fub

Gran 600 m3fub

2 400 m3fub
Leveransvirke
Slutavverkning
Slutdatum: 31 december 2019

Tall 1865 m3fub

Gran 422 m3fub

2 287 m3fub
Rotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 30 november 2019

Gran 2342 m3fub

2 377 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 30 november 2019

Gran 1715 m3fub

1 715 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 30 november 2019

Gran 167 m3fub

Björk 71 m3fub

Tall 68 m3fub

306 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 25 november 2019

Tall 189 m3fub

Gran 43 m3fub

Björk 18 m3fub

250 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 25 november 2019

Gran 750 m3fub

750 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 30 november 2019

Gran 530 m3fub

Tall 20 m3fub

Björk 20 m3fub

570 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 20 november 2019

Tall 1069 m3fub

Gran 480 m3fub

1 549 m3fub
Rotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 5 december 2019

Gran 256 m3fub

Tall 19 m3fub

324 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 8 december 2019

Gran 663 m3fub

Tall 82 m3fub

828 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 31 december 2019

Gran 816 m3fub

Tall 101 m3fub

Björk 50 m3fub

1 018 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 17 december 2019

Gran 816 m3fub

Tall 101 m3fub

1 019 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 5 december 2019

Tall 1153 m3fub

Gran 160 m3fub

1 459 m3fub
Leveransvirke
Slutavverkning
Slutdatum: 30 december 2019

Gran 1847 m3fub

Tall 25 m3fub

2 286 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 16 december 2019

Gran 675 m3fub

Tall 223 m3fub

1 150 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 18 december 2019

Tall 47 m3fub

Gran 46 m3fub

154 m3fub
Avverkningsuppdrag
Övrig avverkning
Slutdatum: 18 december 2019