Virkesannonser

Filtrera ditt resultat (47):
Län
Välj: Alla / Ingen
Sortiment
Välj: Alla / Ingen
Trädslag
Välj: Alla / Ingen
Kontrakstyp
Välj: Alla / Ingen
Säljare
Välj: Alla / Ingen
Sortera efter
Inga resultat. Här är några auktioner som kanske intresserar dig:

Gran 1228 m3fub

1 228 m3fub
Leveransvirke
Slutavverkning
Slutdatum: 30 september 2019

Gran 1603 m3fub

Tall 170 m3fub

Björk 100 m3fub

1 873 m3fub
Leveransvirke
Slutavverkning
Slutdatum: 30 september 2019

Gran 526 m3fub

526 m3fub
Leveransvirke
Slutavverkning
Slutdatum: 30 september 2019

Gran 1000 m3fub

1 000 m3fub
Leveransvirke
Slutavverkning
Slutdatum: 30 september 2019

Gran 1447 m3fub

1 447 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 30 september 2019

Gran 1347 m3fub

1 347 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 30 september 2019

Tall 3099 m3fub

3 099 m3fub
Leveransvirke
Slutavverkning
Slutdatum: 30 september 2019

Gran 2312 m3fub

2 312 m3fub
Leveransvirke
Slutavverkning
Slutdatum: 30 september 2019

Tall 1800 m3fub

Gran 600 m3fub

2 400 m3fub
Leveransvirke
Slutavverkning
Slutdatum: 31 december 2019

Tall 1865 m3fub

Gran 422 m3fub

2 287 m3fub
Rotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 30 september 2019

Gran 2342 m3fub

2 377 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 30 september 2019

Gran 1715 m3fub

1 715 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 30 september 2019

Tall 642 m3fub

Gran 642 m3fub

Björk 100 m3fub

1 384 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 26 september 2019

Tall 1210 m3fub

Gran 247 m3fub

1 540 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 20 september 2019

Tall 1087 m3fub

Gran 166 m3fub

1 253 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 27 september 2019

Gran 375 m3fub

Tall 306 m3fub

681 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 27 september 2019

Tall 30000 m3fub

30 000 m3fub
Leveransvirke
Slutavverkning
Slutdatum: 30 september 2019

Tall 119 m3fub

Gran 24 m3fub

143 m3fub
Leveransrotpost
Gallring
Slutdatum: 19 september 2019

Gran 2000 m3fub

2 000 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 20 september 2019

Gran 1359 m3fub

Tall 505 m3fub

1 995 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 24 september 2019

Tall 102 m3fub

Ek 65 m3fub

Gran 12 m3fub

340 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 24 september 2019

Tall 2457 m3fub

Gran 614 m3fub

3 071 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 28 september 2019

Gran 444 m3fub

Tall 296 m3fub

740 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 24 september 2019

Gran 1000 m3fub

1 000 m3fub
Leveransrotpost
Gallring
Slutdatum: 3 oktober 2019

Björk 5 m3fub

Tall 5 m3fub

Gran 3 m3fub

16 m3fub
Leveransvirke
Slutavverkning
Slutdatum: 19 september 2019

Gran 1800 m3fub

1 800 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 3 oktober 2019

Tall 275 m3fub

Gran 34 m3fub

343 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 4 oktober 2019

Gran 903 m3fub

Tall 129 m3fub

1 290 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 4 oktober 2019

Tall 2680 m3fub

Gran 2680 m3fub

6 700 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 4 oktober 2019

Tall 3120 m3fub

Gran 893 m3fub

4 460 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 4 oktober 2019

Tall 2367 m3fub

2 630 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 4 oktober 2019

Gran 474 m3fub

Tall 285 m3fub

949 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 4 oktober 2019

Tall 1741 m3fub

Gran 250 m3fub

2 490 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 4 oktober 2019

Tall 7816 m3fub

Björk 293 m3fub

9 770 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 4 oktober 2019

Tall 1160 m3fub

Gran 145 m3fub

1 450 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 4 oktober 2019

Gran 6000 m3fub

Tall 5000 m3fub

Björk 1000 m3fub

16 500 m3fub
Leveransvirke
Gallring
Slutdatum: 30 september 2019

Gran 6000 m3fub

Tall 5000 m3fub

Björk 2000 m3fub

17 500 m3fub
Leveransvirke
Gallring
Slutdatum: 30 september 2019

Tall 785 m3fub

Gran 626 m3fub

1 411 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 8 oktober 2019

Gran 1884 m3fub

Tall 1123 m3fub

3 052 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 15 oktober 2019

Gran 2024 m3fub

Tall 44 m3fub

2 068 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 15 oktober 2019

Gran 271 m3fub

Tall 155 m3fub

433 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 15 oktober 2019

Gran 145 m3fub

Tall 26 m3fub

171 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 15 oktober 2019

Tall 826 m3fub

Gran 146 m3fub

988 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 24 oktober 2019

Gran 70 m3fub

70 m3fub
Leveransvirke
Gallring
Slutdatum: 25 september 2019

Tall 730 m3fub

Gran 39 m3fub

785 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 24 oktober 2019

Bok 40 m3fub

40 m3fub
Leveransvirke
Gallring
Slutdatum: 30 september 2019

Björk 22 m3fub

Gran 6 m3fub

Ek 4 m3fub

490 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 21 oktober 2019