Viktiga dokument

Här kan du ladda ner viktiga dokument för din virkesaffär. Vi hjälper dig gärna med att lägga upp din virkesannonns och sälja ditt virke på Virkesbörsen helt kostnadsfritt! Det är bara att höra av dig!

Anmälan om avverkning.pdf Ansökan om tillstånd till avverkning i fjällnära skog.pdf Ansökan om tillstånd till avverkning i ädellövskog.pdf exempelkontrakt_avverkningsuppdrag Virkesbörsen.pdf