Viktiga dokument

Här kan du ladda ner vitktiga dokument för din virkesaffär. Vi hjälper dig gärna med att lägga upp din virkesannnos och sälja ditt virke på Virkesbörsen helt kostandsfritt! Det är bara att höra av dig!

Anmälan om avverkning.pdf Ansökan om tillstånd till avverkning i fjällnära skog.pdf Ansökan om tillstånd till avverkning i ädellövskog.pdf exempelkontrakt_avverkningsuppdrag Virkesbörsen.pdf