Frågor & svar

Hur funkar virkesbörsen?

Börja med att klicka på skapa virkesannons och registrera dig det är helt kostandsfritt! Vi hjälper dig också gärna med hela din Virkesaffär gratis! det är bara att kontakta oss!

1. Som skogsägare/säljare börjar du med att välj åtgärd (avverkning, gallring, vindfällen) och sedan försäljningsform (leveransvirke, leveransrotpost, avverkningsuppdrag eller rotpost). Du fyller sedan i annons formuläret och laddar upp din annons. 

2. Som Virkesköpare ser du alla virkesannonser som finns uppe och kan enkelt lämna anbud.  Du som skogsägare/säljare ser alla anbud och alla detaljer runt anbuden, när anbudsperioden är slut väljer du det anbud och den köparen som passar dig.

3. När detta är klart genereras ett kontrakt baserat på informationen från virkesannonsen och anbudet som köparen lämnat. Detta kontrakt kan ni båda sedan signera antingen digitalt med Bank ID eller skriva ut och signera fysiskt.

Skulle ni behöva någon som helst hjälp under hela processen kan ni kontakta oss här.

Kostar det något att skapa ett konto på Virkesbörsen?

Nej, du skapar ett konto helt kostnadsfritt.

Vad kostar det att sälja virke på Virkesbörsen?

Det är helt kostnadsfritt att sälja virke på Virkesbörsen, dessutom får du också all hjälp och rådgivning som du behöver utan någon extra kostnad.

Vad kostar det att köpa virke på Virkesbörsen?

För att bidra till att täcka kostnaderna för att driva Virkesbörsen debiterar vi köparen en serviceavgift på 1,5% av virkesvärdet. Köper du större mängder virke på Virkesbörsen kan du kontakta oss här.

Vad händer om det inmätta virkesvärdet är lägre än det virkesvärde som Virkesbörsen har debiterat 1,5% på?

Om det är så att Virkesbörsen har debiterat ett för högt värde kan du skicka in fakturan plus underlag för det inmätta virkesvärdet (SDC mätkvitto) så betalar vi tillbaka mellan skillanden.

Hur betalar man serviceavgiften till Virkesbörsen?

Du får ett mail med en faktura till den mailadress som du registrerat dig med. Där står all information om OCR-nummer, bankgiro och vad som debiterats. Har du några frågor runt fakturan eller inte fått den kan du kontakta oss på faktura@virkesborsen.se

Vad händer om affären faller efter signering och affären inte går igenom.

Om du som köpare kan visa att affären inte gick igenom så behöver du inte betala fakturan. Du skickar ditt underlag som visar att inte affären gick igenom till faktura@virkesborsen.se. Vi kontaktar därefter säljaren och bekräftar.

Är jag bunden att sälja genom Virkesbörsen om jag laddar upp min annons?

Bara under den anbudsperiod som du anger i annonsen, efter det kan du göra hur du vill. Dock är det viktigt att veta att om du får seriösa anbud på ditt virke och väljer att avböja från att sälja faktureras du en administrationsavgift på 499 kr, då Virkesbörsen jobbar hårt för att du ska få anbud på ditt virke. Kom ihåg att väljer du att sälja utanför Virkesbörsen gäller inte Virkesbörsens förmåner för säljare och Virkesbörsen kan inte hjälpa dig om något går fel med din virkesaffär.

Är jag bunden att köpa om jag lämnat ett anbud?

Ja, ditt anbud är bindande om inga andra förutsättningar dyker upp! I vissa extrema fall kan vi godkänna att ditt anbud dras tillbaka kontakta oss då för att få hjälp.

Hur genererar Virkesbörsen kontrakten och vilken information finns?

Kontrakten som genereras baseras på den information som säljaren har lämnat i annonsen samt information som köparen lämnar vid anbud. Efter avslutad affär behöver man inte använda kontrakten som Virkesbörsen genererar. Köpare och Säljare kan ta kontakt och skapa ett eget kontrakt.

Hur väljer jag hur jag vill signera kontraktet?

När du som säljare lägger upp din virkesannons, gör du ett val om hur du vill signera (digitalt eller fysiskt). Därefter när allt är klart och du har valt köpare, genereras ett kontrakt som både köpare och säljare kan signera på det sätt som säljaren har valt. Skulle ni vilja skapa ett eget kontrakt istället för att använda det som Virkesbörsen genererat, kan ni ta kontakt och skapa ett själva.

Hur signerar man det digitala kontraktet som Virkesbörsen genererar?

Du signerar det tryggt och säkert genom att använda BankID.

Hur fungerar det om man vill signera kontraktet fysiskt?

När du som säljare lägger upp din virkesannons anger du att du vill signera kontraktet på papper. Så när kontraktet genreras får ni en PDF som ni skriver ut och signerar fysiskt.

Hur ser kontrakten som genereras ut och vad står i dom?

Kontrakten ser ut som vilket annat virkeskontrakt som du tidigare har uträttat/signerat vid försäljning av virke. Du kan se hur kontrakten ser ut här.

Kan jag som Virkesköpare skapa ett kontrakt på Virkesbörsen?

Vi erbjuder alla användare ett kostnadsfritt kontrakt system som kan användas för att generera ett virkeskontrakt som köpare och säljare kan använda för att utföra en virkesaffär.

Kan vi integrera Virkesbörsen mot våra befintliga system (ERP, Redovisningssystem, Inköpssystem)?

Virkesbörsen går att integrera mot många olika system! kontakta oss här