None
Market information
Posted: 1 maj 2018

Dags att sälja virke? Virkesbörsens 10 tips för en lönsammare virkesaffär

Dags att sälja virke? Sedan vi lanserade Virkesbörsen har vi samlat på oss många värdefulla knep från skogsägare om hur man enklast kan höja lönsamheten i sitt skogsbruk. Vi har samlat några av dessa råd i denna e-handbok och hoppas att du får glädje av den i ditt skogsägande!

 

10 SÄTT ATT GÖRA EN BÄTTRE VIRKESAFFÄR

1. Ta in och jämför anbud från alla köpare, små som stora.

Det kanske viktigaste och enklaste sättet att höja lönsamheten i en virkesaffär är att ta in och jämföra anbud från flera olika virkesköpare. Man bör då helst som skogsägare både ta in anbud från stora industriella skogsföretag såväl som mindre och mer nischade aktörer. Det är nämligen långt ifrån säkert att den virkesköpare som hörs och syns mest också betalar bäst. När du annonserar på Virkesbörsen kontaktar vi alla potentiella köpare åt dig. Du kan enkelt jämföra anbud från olika köpare och har naturligtvis fri prövningsrätt. Se hur man säljer virke på Virkesbörsen HÄR

2. Välj rätt köpare.

Det är viktigt att välja en köpare som är seriös och gör ett bra jobb med dina gallringar och avverkningar. På Virkesbörsen kan du enkelt jämföra anbud från olika köpare och har naturligtvis fri prövningsrätt. Du sparar pengar och tid på att välja en seriös aktör. Är du tveksam eller har frågor; vi hjälper dig gärna.

3. Välj en försäljningsform som passar dig.

Att man kan sälja virke på olika sätt känner du säkert till. Skogsägare tenderar att vilja sälja på ett sätt de känner igen och behärskar. Det tycker vi är viktigt och vi på Virkesbörsen möjliggör affärer på alla olika kontraktsformer; avverkningsuppdrag, leveransvirke, rotpost och leveransrotköp. Vad passar dig bäst och vilken försäljningsform lämpar sig för ditt skogsbruk och dess lönsamhet? Osäker? Fråga oss.

4. Välj vad som ska ingå i kontraktet.

Ofta vill man som skogsägare att ytterligare skogsskötsel ska ingå när man väl skriver kontrakt om en gallring eller slutavverkning. Det kan vara återplantering, röjning eller kanske en skogsbilväg som behöver lite kärlek. Låt dina behov styra vad som ingår i kontraktet och känn av vad som passar dig. Om du själv får bestämma vad som ska ingå i kontraktet blir det enklare att jämföra anbuden och välja ”rätt” köpare. Vi på Virkesbörsen hjälper dig gärna!

5. Prioritera rätt bestånd

I vilken sekvens av åtgärder ger mig bäst betalt? Enklaste beslutsmodellen är att gratis ta in anbud på dina bestånd på Virkesbörsen och sedan avgöra vilka åtgärder man bör vidta. På Virkesbörsen finns inget krav att sälja och man är när som helst fri att avsluta en annonsering.

6. Avverka eller vänta?

Var är virkesmarknaden och konjunkturen på väg? Virkespriserna är cykliska (ibland stormar det dock) men det är inte lätt som skogsägare att veta vad man ska förvänta sig av virkespriserna den närmsta framtiden. Men genom att få in anbud och undersöka anbuden på virkesbörsen kan du se om marknaden och priset är passande för dig att sälja. Om inte, tar du enkelt ner din annons och är inte bunden att sälja. Vidare har vi på Virkesbörsen lanserat ett antal hjälpmedel för att du som skogsägare ska kunna fatta mer affärsmässiga beslut om när man bör gallra eller avverka för att få så bra betalt som möjligt. Vi drivs av viljan att göra det så enkelt som möjligt att förstå virkesmarknaden och tror att den mår gott av lite ökad transparens.

7. Kontraktera innan du avverkar.

Vi ser allt för ofta skogsägare som avverkar innan de kontrakterat. Det lämnar dem i en svag förhandlingsposition och märks på lönsamheten. Så det tåls att repetera; kontraktera innan du avverkar.

8. Våga be om hjälp i tid.

Den svenska virkesmarknaden färgas av att det saknas fristående och oberoende aktörer. Det gör det svårt att få hjälp. Vi på Virkesbörsen tror på att finnas till hands när det behövs och på det sätt du själv önskar. Vill du ringa in och prata med en rådgivare, chatta med oss eller bara skicka ett mail? Skulle du behöva hjälp på plats? Vi finns till hands när du behöver hjälp och på det sätt du önskar. Tveka inte att ställa dina frågor!

9. Jämför kontraktet med det faktiska utfallet.

Stämde volymerna som Virkesköparen angav med det inmätta resultatet vid industri? Allt för ofta efterfrågar inte och granskar inte skogsägaren mätkvittot från industrin. Gör man dessutom affärer sällan kan det vara svårt att avgöra rimligheten i kvalitetsfördelningar etc. Men vi hjälper dig gärna om du så önskar.

10. Följ upp gjorda åtgärder.

Något som man ofta glömmer är att faktiskt följa upp den kontrakterade åtgärden mot utfallet. Blev det körskador? Stämmer volymerna och nettot? Det är förknippat med stor risk att inte följa upp åtgärderna i skogen och det krävs inte mycket av dig som skogsägare. Ändå osäker på hur du ska följa upp? Kontakta oss!

 

Nu när du har läst detta inser du kanske hur viktigt det är att konkurrensutsätta ditt virke och ta in anbud från alla potentiella köpare innan du säljer virke. Vill du veta hur du använder Virkesbörsen för att säkerställa rätt virkespris? Klicka HÄR Vill du att vi hjälper dig med din annons? Boka en tid så ringer vi upp dig när det passar dig. För att boka en tid klicka HÄR