None
Market information
Posted: 5 maj 2020

Virkesprisindikatorn april 2020

Virkesprisindikatorn:

Virkesprisindikatorn fortsatte att rasa nedåt under april som en följd av den pågående Corona-krisen. Socialt avståndstagande, stängda gränser och andra åtgärder har fått ekonomier att frysa till is och arbetslösheten ökar i en mycket snabb takt. Även skogsindustrin drabbas med en sjunkande efterfrågan som följd. Vissa produktsegment som mjukpapper, förpackningsmaterial och virke till inhemsk bygghandel upplever dock fortsatt god efterfrågan. Situationen är därför väldigt olika mellan olika skogsindustriella aktörer och skogsägare gör extra klokt i att konkurrensutsätta sitt virke. Det har blivit ännu mer sannolikt med sjunkande virkespriser generellt.

Virkesprisindikatorn har förbättrats succesivt sedan oktober 2019. Den trenden är nu tydligt bruten och det är nog ingen som är förvånad utan nedgången verifierar nog den ekonomiska lägesbilden som kommuniceras i media just nu.

Virkesprisindikatorn fortsatte att rasa från 99,91 i mars till 98,68 i april. Det är den enskilt största månatliga nedgången någonsin för Virkesprisindikatorn*

BNP-utveckling:

Prognoserna för BNP-utvecklingen blir allt dystrare och frågan är nu hur djup och lång den ekonomiska nedgången blir.

Valutor:

En fortsatt svag Krona gynnar den exportorienterade skogsindustrin. Den senaste månaden har den svenska Kronan fortsatt att försvagats mot jämförda handelsvalutor.

 

Klicka här för att ladda Virkesprisindikatorn


* Virkesprisindikatorn justeras bakåt om de underliggande indikatorerna uppdateras.