None
Market information
Posted: 3 september 2019

Virkesprisindikatorn - augusti 2019

Virkesprisindikatorn:

Virkesprisindikatorn fortsatte ner under augusti månad, till 100,44 jämfört med juli som landade på 100,61. Bakom nedgången låg en bred försvagning av underliggande index där Inköpschefsindex i USA noterade en kraftig nedgång och indikerar nu att ekonomin krymper i USA. Det gör att sannolikheten för ytterligare prissänkningar på virke har ökat något enligt Virkesprisindikatorn.
Virkesprisindikatorn har uppvisat en nedåtgående trend sedan sommaren 2018 vilket stämmer väl överens med de priser som Virkesbörsen ser på plattformen. Den nedåtgående trenden gör att skogsägare som planerar att  avverka eller gallra i närtid gör klokast i att säkra prisnivåerna så snart som möjligt medan skogsägare som inte har lika bråttom skulle kunna avvakta den vidare utvecklingen. Oavsett bör skogsägare alltid ta in anbud från så många köpare som möjligt för att säkerställa rätt betalt för virket.
Det gör att Virkesprisindikatorn visar på en fortsatt försvagning på den svenska virkesmarknaden och att sannolikheten för sjunkande virkespriser har ökat.
BNP-utveckling:

Den svenska BNP:n krympte oväntat något under årets andra kvartal jämfört med årets första. Att Amerikanska centralbanken, FED, sänkte styrräntan indikerar även det på ekonomisk svaghet.
Valutor:

Blandad utveckling för den svenska Kronan jämfört med några viktiga handelsvalutor under augusti. Jämfört med Dollarn och Euron fortsatte Kronan att försvagas vilket också är i linje med de senaste 6 månadernas utveckling. Det brittiska pundet rörde sig i en annan riktning vilket förmodligen beror på ökad politisk osäkerhet i England

Klicka här för att ladda Virkesprisindikatorn