None
Market information
Posted: 7 april 2020

Virkesprisindikatorn mars 2020

Virkesprisindikatorn:

Virkesprisindikatorn rasade nedåt under mars som en följd av den pågående Corona-krisen. Socialt avståndstagande har fått ekonomier att frysa till is och arbetslösheten ökar i en mycket snabb takt. Effekterna blir nu väldigt tydliga även för de skogsindustriella produkterna som normalt ligger senare i den ekonomiska cykeln jämfört med exempelvis tjänstesektorn. Det är nu mycket sannolikt att vi kommer att få se sjunkande virkespriser. Bakom nedgången i Virkesprisindikatorn ligger en bred och dramatisk nedgång av de underliggande indikatorerna.

Virkesprisindikatorn har förbättrats succesivt sedan oktober 2019. Den trenden är nu tydligt bruten och det är nog ingen som är förvånad utan nedgången verifierar nog den ekonomiska lägesbilden som kommuniceras i media just nu.

Virkesprisindikatorn rasade från 100,86 i februari till 99,98 i mars. Det är den enskilt största månatliga nedgången någonsin för Virkesprisindikatorn*

BNP-utveckling:

Samtliga prognosmakare skriver nu ner tillväxtprognoserna tvärs världens ekonomier. Frågan är inte om, utan hur djup och lång den ekonomiska nedgången blir.

Valutor:

En fortsatt svag Krona gynnar den exportorienterade skogsindustrin. Det brittiska Pundet blev billigare under mars medan övriga jämförda valutor blev något dyrare.

Klicka här för att ladda Virkesprisindikatorn


* Virkesprisindikatorn justeras bakåt om de underliggande indikatorerna uppdateras.