None
Market information
Posted: 4 oktober 2019

Virkesprisindikatorn september 2019

Virkesprisindikatorn:
Oron för en  annalkande lågkonjunktur växer sig allt starkare och det visade bland annat det svenska inköpschefsindexet extra tydligt i september. Indexet registrerade sin enskilt största månatliga nedgång sedan finanskrisen 2008!

Virkesprisindikatorn fortsatte ner under september månad, till 100,36 jämfört med augusti som landade på 100,44. Bakom nedgången låg en bred försvagning av underliggande index där Inköpschefsindex i Sverige noterade en kraftig nedgång och indikerar nu att ekonomin krymper i Sverige. Det gör att sannolikheten för ytterligare prissänkningar på virke har ökat något enligt Virkesprisindikatorn.

Virkesprisindikatorn har uppvisat en nedåtgående trend sedan sommaren 2018 vilket stämmer väl överens med de priser och avslut som Virkesbörsen ser på plattformen. Den nedåtgående trenden gör att skogsägare som planerar att  avverka eller gallra i närtid gör klokast i att säkra prisnivåerna så snart som möjligt medan skogsägare som inte har lika bråttom skulle kunna avvakta den vidare utvecklingen. Oavsett bör skogsägare alltid ta in anbud från så många köpare som möjligt för att säkerställa rätt betalt för virket.

Det gör att Virkesprisindikatorn visar på en fortsatt försvagning på den svenska virkesmarknaden och att sannolikheten för sjunkande virkespriser har ökat ytterligare under september.

BNP-utveckling:
Den svenska BNP:n krympte oväntat något under årets andra kvartal jämfört med årets första. Att Amerikanska centralbanken, FED, och Europeiska Centralbanken har sänkt sina viktigaste styrräntor som indikerar även det på ekonomisk svaghet.

Valutor:
Trenden med en allt svagare Krona jämfört med Dollarn och Euron fortsätter. Politisk osäkerhet kring BREXIT samt osäkerhet kring Kinas ekonomiska utveckling gör deras trender mindre tydliga.

Klicka här för att ladda Virkesprisindikatorn