None
Nyheter
Posted: 23 februari 2018

Alltid lönsamt att jämföra anbud

ATL skriver i dagens tidning (23/2) under rubriken "rotpost är rätt i högkonjunktur" att skogsägare tack vare den goda efterfrågan från skogsindustrin har mycket att vinna på att sälja sitt virke som rotpost. Att skogsägaren har mycket att vinna på att sälja som rotpost beror främst på att skogsägaren då enkelt kan ta in och jämföra anbud från flera köpare. Det är själva kärnan av Virkesbörsen. Genom att bjuda ut virket på den öppna marknaden kan skogsägaren få rätt betalt för virket, men det ger också alla köpare (stor som liten) möjlighet att köpa rätt virke och potentiellt transportera virket kortare sträckor än idag.

På Virkesbörsen är inte skogsägaren tvingad att sälja som rotpost utan fri att välja den kontraktsform som passar bäst. Det gör att oavsett vilken kontraktsform som passar skogsägaren bäst kan man utnyttja den starka konjunkturen och få bra betalt för virket. Precis som artikelförfattaren påpekar är även leveransrotköp ett väldigt lämpligt och fördelaktigt sätt att sälja virke om man vill undvika kostnaden för att stämpla en rotpost. Fin skog ska konkurrensutsättas men det enklaste sättet att göra det är att använda Virkesbörsen.

Klicka här för att läsa artikeln: http://www.atl.nu/lantbruk/rotpost-ar-ratt-i-hogkonjunktur/