None
Nyheter
Posted: 3 april 2018

Efterfrågan på skogsråvara högre än utbudet

Efterfrågan på skogsvaror är i dagsläget större än utbudet. Vinterns väderförhållanden har lett till svårigheter vid avverkning och konkurrens mellan industrierna.

Förra årets milda inledning på vintern med mycket regn i södra Sverige skapade problem att få ut timmer och massaved från skogen. Samtidigt var vintern i norra Sverige desto hårdare, där skapade kraftiga snöfall och mycket halka svårigheter med drivning och transport. Mycket snö var även något som ställde till det i södra Sverige under senvintern, detta enligt branchorganisationen Skogsindustriernas kvartalsrapport.

Enligt en artikel i ATL har bristen på råvara skapat konkurrens om skogsråvara och transport mellan sågverk och massaproducenter. I dragkampen vinner massabruken som gör strålande affärer då de ges stora möjligheter att tjäna mycket pengar i takt med att priserna höjs.

”Den globala marknaden för barrmassa är fortsatt riktigt stark, och efterfrågan överstiger just nu utbudet. Vår prishöjning är en direkt följd av det rådande globala marknadsläget”, säger Magnus Björkman som är VP Marketing and Sales på Södra Cell i ett pressmeddelande.

Även sågverken har mycket god efterfrågan på sina varor men bristen gör att de har svårare att producera tillräckligt. Dessutom gör kylan att produktionen sänks på sågverken. I mars månad har sågverken haft en ovanligt hög brist på trävaror.

Sågverken brukar normalt öka sina lager under vintern för att möta den ökade efterfrågan under vår och sommar men i år föll trävarulagren rejält under februari månad. Om detta leder till ökade priser återstår att se men att det råder en stark efterfrågan på skogsråvara i dagsläget är säkert.

Läs mer i artikeln från ATL här.