None
Nyheter
Posted: 26 februari 2018

Glödhet virkesmarknad: Nu kommer digitaliseringen

Danske Bank släppte idag (18/02/26) årets första nummer av rapporten Skog & Ekonomi. I denna skriver de om den ”perfekta stormen” där förutsättningarna för hela skogsnäringen just nu är på topp. Priset på barrsulfatmassa har nått nya rekordnivåer och befinner sig just nu på otroliga 1130$/ton. Den globala konsumtionen av trävaror är högre än någonsin och nya krafttag har tagits för att digitalisera den svenska virkesmarknaden.

Under de senaste 24 månaderna har svenska sågverk fått se ökade priser på både plank och bräder. Om denna trend håller i sig hela vägen fram till påsk kommer det innebära den längsta prisökningen för trävaror i Sverige på över 30 år.

I takt med att virkespriserna stiger blir det allt viktigare att säkerställa att man får rätt pris vid försäljning. I vårt grannland Finland har de löst problemet med hjälp av teknikens möjligheter och skapat en digital virkesmarknad. I rapporten konstaterar Danske Bank att vi inte kommit lika långt i Sverige, men att vi befinner oss i ett förändringsskede. När andra tjänster i samhället digitaliseras, varför skulle inte skogen också göra det?

Vi på Virkesbörsen har under en lång tid observerat problematiken med den nuvarande marknaden och sett digitaliseringen som en lösning. I takt med att andelen utbor ökar blir det särskilt viktigt att kunna sköta sina virkesaffärer digitalt på ett enkelt och tryggt sätt.  Per Olsson, jägmästare med lång erfarenhet av Svensk virkesmarknad uttrycker sig som följande i rapporten:

“Med en transparent marknad skulle priset helt enkelt bli ”rätt”, vilket är själva syftet med en digitaliserad börs.“

I rapporten berättar även Adam Aljaraidah, VD på Virkesbörsen, om tjänstens framgångar och att bland annat Svenska Kyrkan – Växjö stift använt Virkesbörsen med ett gott resultat. (Du kan läsa mer om detta här)

Det som nu är avgörande för att en digital virkesmarknad ska slå igenom är enligt Per Olsson att köparledet ser potentialen i en effektiv virkesmarknad så att det blir möjligt att komma upp i volym. Att Virkesbörsen i dagsläget växer med 20-50% per månad bådar därför gott för alla som vill se en rättvis och transparent virkesmarknad i framtiden. 

Klicka här för att ta del av hela rapporten från Danske Bank skriven av Johan Freij