None
Nyheter
Posted: 13 september 2018

Göteborgs Stad väljer Virkesbörsen

Allt fler stora skogsägare väljer att annonsera ut sitt virke via Virkesbörsen. Senaste tillskottet är Göteborgs Stad som nu valt att lägga upp 3 poster motsvarande 61ha. 

Göteborgs Stad äger omkring 11 000 hektar skogsmark. Enligt beslut i komminfullmäktige bärs ett delat ansvar för skogens förvaltning mellan fastighetsnämnden och park- och naturnämnden.

De nyligen annonserade posterna är 3 gallringar leveransvirke av gran, tall och björk. 

”Att som offentlig markägare upphandla vår virkesaffär på Virkesbörsen är en självklarhet för att få en transparent budgivning och samtidigt säkerställa att våra mål med att förvalta skogen nås”

                    Xavier de Maupeou, Enhetschef mark- och skogsförvaltningen

Lämna anbud och läs mer om annonserna genom att klicka här eller lägg upp din egen annons här!