None
Nyheter
Posted: 21 mars 2018

Internationella Skogendagen 21 Mars

Skogen spelar en mycket viktig roll i omställningen till ett hållbart samhälle. Så viktig att FN har utnämnt den 21 mars till Internationella Skogsdagen. Syftet med dagen är att uppmärksamma skogen och uppmana till ett hållbart skogsbruk.

Sverige består idag av 70% skog vilket motsvarar omkring 88 miljarder enskilda träd. Varje träd gör en stor insats för miljön, enligt Skogssällskapet kan ett enda träd lagra lika mycket koldioxid som en bil släpper ut på en resa mellan Trelleborg och Treriksröset.

Ett träd som växer kan binda 730 kilo koldioxid per kubikmeter ved. När träd blir gamla minskar deras förmåga att binda koldioxid, då är det viktigt att vi planterar nya träd. Calle Nordqvist, koncernchef på Skogssällskapet förklarar:

– Eftersom mängden skog i Sverige ökar så ökar också lagringen av koldioxid. Skogen är en fantastisk resurs när den växer. Samtidigt kan skogen bli klimatsmarta material som ersätter olja och andra fossila råvaror. En nödvändighet om vi ska kunna minska utsläppen i enlighet med Parisavtalet.

På Virkesbörsen verkar vi för en transparent och effektiv virkesmarknad där varje träd räknas. Vi underlättar ett aktivt skogsbruk där köpare och säljare kan mötas och göra affärer utifrån sina villkor, på så vis arbetar vi tillsammans för ett hållbart skogsbruk.