None
Nyheter
Posted: 22 januari 2018

Nyhetsbrev 2018-01-22

 

Virkesbörsens nyhetsbrev 2018-01-22

Hej,

Detta är ett nyhetsbrev som teamet bakom Virkesbörsen kommer att skicka ut med jämna mellanrum till alla våra medlemmar.

Året har börjat med stormsteg för vår del, i början av månaden så utökades vårt team med en person (Fredrik) som kommer att arbeta på vårt kontor.

Samtidigt så inledde vi också ett samarbete med Svenska kyrkan – Växjö stift där de valde att publicera hela sin rotpostkatalog på plattformen. Det går att läsa mer om detta på https://www.virkesborsen.se/news-events/svenska-kyrkan-vaxjo-valjer-virkesborsen-som-en-av-sina-kanaler/

Responsen på detta har varit överväldigande och vi har blivit uppmärksammad av branschmedia i samband med att katalogen publicerades. Skogsbruksaktuellt och Lantbrukets Affärstidning (ATL) har båda skrivit artiklar om oss och Svenska kyrkan, vilket självklart är otroligt roligt för oss! För att läsa mer om detta och hitta länkar till respektive artikel, besök https://www.virkesborsen.se/news-events/virkesborsen-uppmarksammat-av-branschmedia-i-veckan/

Andra nyheter i veckan har bland annat handlat om:

Tidningen Landskogsbruk publicerade i veckan (2018-01-11) en artikel om hur dåliga väderförhållanden i de mellersta delarna av Sverige har påverkat priset på massaved. Som en direkt konsekvens av detta har virkesdrivningen drabbats, vilket resulterat i att ett skogsbolag fått importera råvara från utlandet. Det framgår dock att situationen i de norra delarna av Sverige inte påverkats, då vintern tett sig normal. Vidare konstateras det att både SCA och Södra har en bra tillgång på massaved samt att övriga aktörer minskar sin produktion. Roger Johansson, marknadschef Sveaskog i Mellansverige, håller inte för osannolikt att det kan komma en del prishöjningar på massaved framöver, kanske redan under det här året, till följd av den långsiktigt ökande efterfrågan på ved enligt artikeln på Landskogsbruk.se

Lantbrukets Affärstidning (ATL) skrev (2018-01-17) en artikel om en ”s.k.” virkesrusch som just nu påträffas i södra Sverige, baserat på statistik från skogsstyrelsen. Bakomliggande faktorer sägs vara en global efterfrågan. Den totala avverkningsarealen för hela landet ökade med 6%, där 52% av anmälningarna kom från Götaland och Svealand.