None
Nyheter
Posted: 30 augusti 2018

Växjö stift väljer Virkesbörsen igen!

Svenska Kyrkan Växjö Stift fördjupar samarbetet med Virkesbörsen

Växjö Stift som förvaltar totalt 48 000 hektar produktiv skogsmark väljer återigen att använda Virkesbörsen för att förenkla administrationen och göra lyckosamma virkesaffärer. Tack vare Virkesbörsen når Växjö Stift hela marknaden och bidrar till ökad transparens och en mer effektiv virkesmarknad. Dessutom möjliggör en digital marknadsplats att nya innovativa aktörer kan utveckla produkter och tjänster som skapar värde i den skogliga värdekedjan.

Virkesbörsen lanserade sin digitala marknadsplats i juni 2017 och har på kort tid vuxit till en betydande aktör på den svenska virkesmarknaden. Växjö Stift använde Virkesbörsen första gången i början av 2018 med lyckat resultat. Virkesbörsen har sedan dess hjälpt flera andra stift att nå ut till hela marknaden.

– Vår snabba tillväxt återspeglar skogsägarnas och virkesköparnas vilja att göra mer digitala affärer. Tack vare Virkesbörsen har alla med tillgång till internet också tillgång till den svenska virkesmarknaden. Att Växjö Stift väljer att fortsätta och fördjupa samarbetet med oss är ett styrkebesked och ett bevis för att vi skapar tydligt värde för marknadens alla aktörer. Ökad transparens och effektivitet gynnar alla.