None
Nyheter
Posted: 5 april 2018

Virkesbörsen drömrekryterar

Virkesbörsen växer så det knakar. För att fortsätta tillväxten och bibehålla branschens bästa service rekryterar Virkesbörsen de största talangerna inom svensk skogsnäring. Denna gång har Virkesbörsen lyckats rekrytera Carl Johan Moberg, affärschef på Skogssällskapet och Johan Wachtmeister, affärsutvecklare från IT- bolaget Dell. Carl Johan har lång och gedigen erfarenhet av virkesmarknaden och är utbildad skogsmästare. Med Carl Johan och Johan ombord har Virkesbörsen alla förutsättningar att fortsätta växa och verka för en mer effektiv och transparent virkesmarknad.

Carl Johan är utbildad skogsmästare och har 10 års erfarenhet från Skogssällskapet, bland annat som marknadskoordinator, skogsförvaltare och senast som affärschef. Carl Johan kommer att vara stationerad i Göteborgsområdet vilket möjliggör en bättre geografisk täckning av Västsverige. Han är en rutinerad chef med bevisade ledaregenskaper. Carl Johan tillträder sin nya position som affärs- och marknadschef på Virkesbörsen den 16e april.

Virkesbörsens andra drömrekrytering, Johan, är civilingengör inom Technology Management och har 10 års erfarenhet från affärsutveckling och kvalificerad försäljning. Johan har kompletterat sin civilingengörsutbildning med skoglig utbildning vid Linnéuniversitetet och är nu mycket engagerad i ett aktivt skogsbruk. Den 12 mars tillträdde Johan som ansvarig för affärsutvecklingen på Virkesbörsen.