fbpx
Alla nyheter / Kvartalsjämförelse / Virkesbörsens Kvarta...

Virkesbörsens Kvartalsjämförelse kv4 2020

Vi på Virkesbörsen verkar för en mer transparent och effektiv virkesmarknad. Varje kvartal sammanställer vi därför en rapport som jämför hur det går för företag verksamma i skogsindustrin. I rapporten redovisas data som jämförs både på grupp och jämförbar produktnivå. Produktnivåerna är kategoriserade utifrån massavedskonsumenter, skogskooperativ/skogsägarföreningar, sågtimmerkonsumenter samt företag som äger skog och bedriver skogsskötsel.

Prenumerera på vårt marknadsbrev!

Tack! Vi hör av oss snart

Tack för din ansökan! Vi återkommar så snabbt vi kan