fbpx
Alla nyheter / Skogskompis / Skogskompis – Skogsf...

Skogskompis – Biometria branschgemensam vägklassning I Götaland

Våra skogsbilarvägar är mycket värdefulla för skogsbruket, tillgängligheten och värdet både på virket och fastigheten. Bara i Götaland så finns det ca 100 000 km skogsbilväg och dessa har väldigt varierande standarder. Detta kan leda till svårigheter med att använda vägarna i skogsbruket och föra med sig ökade kostnader. För att förbättra informationen om vägnätet beslutade (2018) ett antal virkesköpande bolag i Götaland att genomföra en inventering och detta uppdrag gick till Biometria.

 

De effekter projektet ämnar uppnå är:

  • Få lägre transportkostnader mer rätt vägval
  • Minskade stopptider, bomkörningar och sönderkörningar
  • På sikt har mindre bilvägslager

 

Skogforsk är behjälpliga i projektet, dels hur inventeringen ska gå till men även att räkna på de ekonomiska effekterna.

Vi träffade Jonas Karlsson på Biometria i skogarna utanför Vimmerby för att prata om uppdraget och om hur det fortlöper. Vi kommer även in på en hel del andra vägfrågor under inslaget. Se mer här lär dig mer om detta projekt. Du kan även läsa mer på Biometrias hemsida.

Prenumerera på vårt marknadsbrev!

Tack! Vi hör av oss snart

Tack för din ansökan! Vi återkommar så snabbt vi kan