fbpx
Alla nyheter / Skogsägarskolan / När ska man sälja vi...

När ska man sälja virke? Virkesprisindikatorn ger svar

Marknaderna för skogsindustrins produkter är beroende av den ekonomiska utvecklingen och följer den allmänna ekonomin väl över tid. När det är goda tider byggs det mer och det går åt mer trä etc..

Virkesprisindikatorn hjälper skogsägare att sälja virke vid rätt tidpunkt, det vill säga när virkespriset är som högst. Det finns många olika väletablerade makroekonomiska indikatorer som pekar ut vartåt ekonomin är på väg. Exempelvis: om inköpscheferna blir mer optimistiska kommer det ge mer positiv ekonomisk utveckling framöver. Även svenska Konjunkturinstitutets indikatorer pekar ut riktningen på framtidens utveckling på ett bra sätt.

 

 

Därför analyserade vi om det fanns en kombination av makroekonomiska indikatorer som skulle kunna peka ut riktningen för virkespriserna framöver. Så föddes Virkesprisindikatorn. 

Tack! Vi hör av oss snart

Tack för din ansökan! Vi återkommar så snabbt vi kan