fbpx
Alla nyheter / Förändrade virkespriser / Så förändrades virke...

Så förändrades virkespriserna i januari 2023

Hur förändrades virkespriserna under januari månad?

 

2023 startar och tar vid samma trend som avslutade 2022, nämligen ökade priser på både massaved och sågtimmer. Vi ser främst ökningar på massaveden, vilket påverkar hela Sverige. Samtidigt så noterar Virkesbörsen att flera bolag har passat på att omstrukturera och rita om sina inköpsområden. Detta innebär att en kommun som tidigare låg under en viss lista, nu kommer ligga under en annan lista i framtiden, oavsett vilket område du tillhör så är trenden den samma. Även om sågat inte ökar i samma takt som massaveden pekar trenden fortfarande uppåt! Värt att notera är även att priset på bränn och energived också dragit väg och följer samma trend som massaveden.

 

Vi är nu inne i den 25:e månaden på raken med högre eller oförändrade priser på den svenska virkesmarknaden.

 

Fortsätt att följa Virkesbörsen för att hålla dig uppdaterad på det aktuella marknadsläget.

I Virkesbörsen prisjämförelse ser du alltid verkliga avslutspriser (netto) och grundpriser på virke i just din kommun, per trädslag, kvalité, sortiment och mycket mer. Nedan hittar du karta hur virkespriserna förändrades den senaste månaden. Klicka på knappen nedan för att se hur virkespriset förändrats i din kommun.

Ska du sälja virke? Utvecklingen skiljer sig mycket åt mellan olika köpare och en klok skogsägare konkurrensutsätter alltid sitt virke.

Prenumerera på vårt marknadsbrev!

Tack! Vi hör av oss snart

Tack för din ansökan! Vi återkommar så snabbt vi kan