fbpx
Alla nyheter / Förändrade virkespriser / Kommun för kommun– s...

Så förändrades virkespriserna i januari – Kommun för kommun

Den första månaden på det nya året följer samma utveckling som vi såg i december på virkespriserna. Sågtimmerpriserna fortsätter att stiga förutom i Västerbotten och Norrbotten. Desto värre är det för massaveden, som återigen sänks, framförallt i mellersta Sverige.

 

Efterfrågan på både tall- och grantimmer fortsätter att vara god vilket även avspeglar sig i prishöjningarna vi sett under januari månad. Många av landets virkesköpande bolag har höjt sina priser på sågtimmer. Denna höjning noterades redan i december och vi ser den fortsätta i januari. Massaveden fortsätter dock att sänkas likt vad vi också såg under december månad.

 

Men utvecklingen skiljer sig mycket åt mellan olika köpare och en klok skogsägare konkurrensutsätter alltid sitt virke.

 

Här kan du läsa hela listan, kommun för kommun, om hur virkespriserna förändrats i just din kommun.

Prenumerera på vårt marknadsbrev!

Tack! Vi hör av oss snart

Tack för din ansökan! Vi återkommar så snabbt vi kan