fbpx
Alla nyheter / Kvartalsjämförelse

Kvartalsjämförelse

Skogsbolagens lönsamhet styr betalningsförmågan för virket från skogsägaren. Därför gör Virkesbörsen en unik sammanställning över publikt rapporterande skogsbolag varje kvartal.

Inlägg

Virkesbörsens Kvartalsjämförelse kv1 2023

Virkesbörsens Kvartalsjämförelse kv4 2022

Läs mer

Virkesbörsens Kvartalsjämförelse kv4 2022

Virkesbörsens Kvartalsjämförelse kv4 2022

Läs mer

Virkesbörsens Kvartalsjämförelse kv3 2022

Virkesbörsens Kvartalsjämförelse kv3 2022

Läs mer

Virkesbörsens Kvartalsjämförelse kv2 2022

Virkesbörsens Kvartalsjämförelse kv2 2022

Läs mer

Virkesbörsens Kvartalsjämförelse kv1 2022

Virkesbörsens Kvartalsjämförelse kv1 2022

Läs mer

Virkesbörsens Kvartalsjämförelse kv4 2021

Virkesbörsens Kvartalsjämförelse kv4 2021

Läs mer

Virkesbörsens Kvartalsjämförelse kv3 2021

Virkesbörsens Kvartalsjämförelse kv3 2021

Läs mer

Virkesbörsens Kvartalsjämförelse kv2 2021

Virkesbörsens Kvartalsjämförelse kv2 2021

Läs mer

Virkesbörsens Kvartalsjämförelse kv1 2021

Virkesbörsens Kvartalsjämförelse kv1 2021

Läs mer

Virkesbörsens Kvartalsjämförelse kv4 2020

Virkesbörsens Kvartalsjämförelse kv2 2020

Läs mer

Tack! Vi hör av oss snart

Tack för din ansökan! Vi återkommar så snabbt vi kan