fbpx
Alla nyheter / Nyheter / Skogsbolag i Sverige...

Skogsbolag i Sverige

Runt om i Sverige finns många små och stora sågverk och skogsbolag, här har vi samlat information om flera av dem! 

För att du enkelt ska få en uppfattning av vad din skog är värd har vi även sammanställt 25 av bolagens prislistor i vår prisjämförelse. Där kan du enkelt se vad skogsbolagens prislistor betalar baserat på kommun, trädslag, sortiment och längd. 

Kom ihåg att det ofta lönar sig att ta in anbud från flera skogsbolag. Enklast gör du detta med några få knapptryck på Virkesbörsen. Lägg upp annons här!

Vill du att vi ska skriva om ditt skogsbolag? Hör av dig till oss på info@virkesborsen.se

 

Norra skogsägarna

Norra skogsägarna är en skogsägarföreing  vars medlemmar äger skog i norra Sverige. Den skogliga organisationen omfattar nio verkesområden från Ångermanland i söder till Tornedalen i norr. Koncernen omsätter drygt två miljarder kronor och har cirka 350 egna anställda. Därtill sysselsätter koncernen ungefär lika många personer i skogsentreprenad och transporttjänster.

 

Norrskog

Norrskog är både ett skogsindustriföretag och en förening med 12 000 medlemmar som äger skogsmark i Jämtland, Medelpad, Ångermanland och Södra Lappland. I koncernen Norrskog ingår helägda dotterbolaget Norrskog Wood Products.

 

Södra skogsägarna 

Södra är Sveriges största skogsägarförening med 51 000 skogsägare som äger skog i södra Sverige. Södra erbjuder sina medlemmar hjälp att bedriva sitt skogsbruk och köper virke till sin egen industri. Nästan två tredjedelar av det som produceras exporteras. 

 

Mellanskog

Mellanskog är en skogsägarförening som ägs av 26 000 privata skogsägare. Mellanskog utför bland annat slutavverkning, gallring, röjning, plantering, markberedning, gödsling, sådd och dikesrensning. Som medlem erbjuds du även rådgivning gällande din skog.  

 

VIDA Skog

VIDA är Sveriges största privatägda sågverkskoncern med ca 1050 anställda på 18 produktionsanläggningar, varav 9 sågverk. VIDA Skog är koncernens egna inköpsbolag med ett 40-tal lokala inköpare. Vida anskaffar omkring 3,9 miljoner m3fub rundvirke årligen varav 2,7 miljoner av denna volym är sågsortiment. Huvuddelen av råvaran köps från privata skogsägare i södra Sverige.

 

BillerudKorsnäs

2012 slogs de två företagen Billerud och Korsnäs ihop och bildande BillerudKorsnäs. Idag bedriver företaget verksamheter inom skogsbruk och pappersindustrin och arbetar bland annat med papper och förpackningslösningar. 

 

Stora Enso

Stora Enso är en stor leverantör av lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Stora Enso har cirka 26 000 medarbetare i över 30 länder och är börsnoterat i Helsingfors och Stockholm. 

 

Derome

Deromegruppen är Sveriges största familjeägda träindustri. Derome bedriver verksammhet inom flera affärsområden där trä utgör den röda tråden. Inom organisationen finns bland annat Derome Skog, Derome Timber och Woodtec.

 

Holmen

Holmen är en skogsindustrikoncern som bedriver verksamhet inom flera områden. Organisationen består av Holmen skog, Iggesund Paperboar, Holmen Paper, Holmen Timber och Holmen Energi. Inom koncernen finns massabruk och sågverk på flera platser i Sverige. 

 

Martinson trä 

Martinson trä är en träförädningsindustri som består av ett antal separata bolag. Koncernen har idag cirka 450 anställda och omsätter drygt 1,5 miljarder kronor. Företaget förädlar den norrländska skogen till trävaror, moderna limträprodukter m.m..

 

SCA

SCA äger 2,6 miljoner hektar skog i norra Sverige, vilket är det största privata skogsinnehavet i Europa. SCA har en industri som procudcerar olika produkter som träprodukter, massa, kraftliner, tryckpapper och förnybar energi.

 

Edsele Såg

Edselesåg är ett familjeföretag som drivs av bröderna Kenneth och Sören Gejbo och har 11 anställda. Företaget omsätter ca 90 miljoner kronor årligen. All råvara köps på rot av privata skogsägare och avverkas i egen regi av Edesles egna entreprenörer.

 

Ekenäs Timber 

Ekenäs Timber består av en välinvesterad sågverksanläggning belägen i Ekenässjön med inriktning på vidareförädling inom byggkonstruktion, exaktkapning samt hyvling. Företaget omsätter ungefär 60 Mkr årligen varav exportandelen är ungefär 75 %. Exportmarknaden består av bl.a. Danmark, Tyskland, Holland, Belgien och Frankrike samt England och Irland.

 

FORIMP AB 

FORIMP AB startades våren 2008 med skogsvård som största verksamhetsgren, men bedriver idag även verksamhet kring bland annat  avverkningsupdrag och förvaltning av fastighetsinnehav. 

 

Gotlandsflis

Gotlandsflis är ett sågverk med 34 anställda som omsätter ungefär 93 Mkr årligen. Sågverket producerar både sågade trävaror och flis. Cellulosaflisen går till fastlandet och energiflisen stannar på ön.

 

Gällö Skog 

Gällö Skog AB bildades i januari 2013, och är ett dotterbolag till Gällö Timber AB. Gällö Skog har sitt huvudkontor på Gällösåg och består av medarbetare från Jämtlamell Skog AB samt delar av Primaskog AB. Gällö Skog verkar i Jämtland, Härjedalen, Hälsingland och Medelpad.

 

Hanåsa Sågverk

Hanåsa Sågverk är ett familjeägt företag i tredje generationen som ägs och drivs av familjerna Carlsson. Hanåsa Sågverk har anor från tidigt 1900-tal då sågen var ambulerande och virket sågades med ångmaskin. 1951 byggdes det permanenta sågverket i Hanåsa där det ligger än idag.Hanåsa säljer sina produkter både i Sverige och utomlands. Exportandelen varierar mellan 40-60%.

 

Högland 

Högland är ett familjeföretag som har skog och virke som sin specialitet. Högland har idag sju inköpare som köper skogsråvara i Västernorrland, östra Jämtland och södra Västerbotten. Största delen av de hyvlade och sågade trävarorna går på export. Det mesta till Storbritannien men även till övriga Europa, Nordafrika och Asien.

 

Jarnbro skog

Jarnbro skog är ett entreprenadföretag som erbjuder många typer av skogtjänster. Företaget grundades 1969, och har sedan dess verkat i den värmländska skogen. Jarnbro skog köper virke på rot vid väg eller som avverkningsuppdrag. Företaget har för närvarande 7 anställda.

 

Kährs 

Kährs grundades 1957 och var då ett svarveri som tillverkade hushållsredskap av trä. Idag är Kährs Group ett golvvföretag som tillverkar golv av trä och plast.

 

Lars Carlsson Trävaru

Lars Carlsson Trävaru tillverkar sågade och hyvlade trävaror. Företaget har funnits i träbranchen sedan 1901, och drivs idag som ett familjeföretag i fjärde generationen. Huvuddelen av  produktionen är avsedd för den svenska marknaden, men viss del exporteras till Danmark, Polen, England. 

 

NK Lundströms Trävaror AB 

NK Lundströms Trävaror AB är ett familjeföretag som grundades 1931 av Nils K Lundström. Företaget utgör en hel produktionskedja från skog till leveransfärdiga, sågade eller hyvlade, trävaror. NK Lundströms Trävaror ägen egen skog men köper även skog från andra skogsägare.

 

Nätraälven 

Nätraälven bildades 1923 som en ekonomisk förening som utför avverkningsuppdrag och skogsvård samt köper leveransvirke. Idag erbjuder föreningen de flesta tjänster som är kopplade till skogsägande och skötsel såsom: avverkning, gallring, röjning, plantering, markberedning, skogsbruksplaner, utbildning. Nätraälven har ingen egen industri.

 

Stenvalls Trä 

1947 startade Elof Stenvall, tillsammans med sin bror, ett snickeri med tillverkning av kälkar och timmertransporter. Idag äger och driver Anna Flink, Sven och Folke Stenvall koncernen Stenvalls Trä AB. Bolaget är moderbolag i en koncern med flera helägda dotterbolag som Stenvalls Skogar AB, Klubbgärdet Fastighets AB och XL Bygg Stenvalls AB.

 

Sveaskog 

Sveaskog är Sveriges största skogsägare och äger 14 % av Sveriges skogar. Företaget ägs av staten och har omkring  846 medarbetare verksamma runt om i landet.  Sveaskog kompletterar utbudet från egen skog med inköp från andra skogsägare, byten och import.  

 

Sveden trä

1934 startades Rågsveden Ångsåg. Idag är denna en del av Sveden Trä, ett företag i hjärtat av Dalarna som bland annat utför avverkningar, gallringar, hjälper till med plantering, markberedning och röjning.

 

Swedish Match

Inom koncernen Swedish match finns flera olika affärsommråden. Ett av dessa är tändprodukter. Swedish Match köper virke som förser fabrikerna i Vetlanda och i Tidaholm för tillverkning av tändstickor, splint och tryckta ytteraskämnen.

Prenumerera på vårt marknadsbrev!

Tack! Vi hör av oss snart

Tack för din ansökan! Vi återkommar så snabbt vi kan