fbpx
Alla nyheter / Virkesprisindikatorn / Virkesprisindikatorn...

Virkesprisindikatorn maj 2020

Virkesprisindikatorn:

Efter två månader med dramatiska nedgångar för Virkesprisindikatorn vände den uppåt i maj. Bakom förbättringen ligger en bred uppgång av underliggande indikatorer. Enda undantaget är byggsektorn som fortsatte nedåt i maj vilket i förlängningen kan komma att påverka efterfrågan på virke.


Olika förbrukare av virke påverkas väldigt olika av den rådande ekonomiska situationen. Vissa exportmarknader har varit kraftigt påverkade medan den inhemska marknaden stärkts under krisen. Även för massavedsförbrukarna ser situationen väldigt olika ut. Tryckpappersproducenterna lider av krympande annonsvolymer medan kartong- och massaproducenter kör på.


Situationen är därför väldigt olika mellan olika skogsindustriella aktörer och skogsägare gör extra klokt i att konkurrensutsätta sitt virke.

Virkesprisindikatorn vände uppåt till 99,46 i maj jämfört med  99,43 i april.


BNP-utveckling:

Fortsatt nedskrivning av de makroekonomiska prognoserna även om en del underliggande statistik förbättrades i maj. Förhoppningen är en snabb återhämtning från den ekonomiska tvärniten i mars och april.


Valutor:

Den svenska Kronan stärktes mot samtliga jämförda handelsvalutor under maj vilket tynger de exportorienterade skogsbolagen.

* Virkesprisindikatorn justeras bakåt om de underliggande indikatorerna uppdateras.


Prenumerera på vårt marknadsbrev!

Tack! Vi hör av oss snart

Tack för din ansökan! Vi återkommar så snabbt vi kan