fbpx
Alla nyheter / Uncategorized / Virkesprisindikatorn...

Virkesprisindikatorn augusti 2020

Virkesprisindikatorn:

Den exportorienterade skogsindustrin lider av den senaste tidens valutautveckling och de indikatorer som beskriver stämningsläget i skogsindustrin sjunker något i augusti. I övrigt ser de underliggande ekonomiska indikatorerna ut att peka på en fortsatt ekonomisk återhämtning efter nedgången i kölvattnet av Coronan. Inköpschefsindex steg globalt i augusti och även oljepriset fortsatte uppåt. Sammantaget sjönk dock Virkesprisindikatorn något i augusti. Utvecklingen på virkesmarknaden spretar avsevärt beroende på trädslag, sortiment och köpande bolag. Massavedsmarknaden färgas av väldigt stort utbud medan sågtimmermarknaden är fortsatt stark. Nedläggningar av tryckpapperskapacitet, höga lager och granbarkborrar färgar prisbildningen av massaved medan priset på sågtimmer präglas av god efterfrågan från exempelvis USA.

 

Situationen är därför väldigt olika mellan olika skogsindustriella aktörer och skogsägare gör extra klokt i att konkurrensutsätta sitt virke.

 

Olika förbrukare av virke påverkas väldigt olika av Corona-krisen. Vissa exportmarknader har varit kraftigt påverkade medan den inhemska marknaden stärkts under krisen. Även för massavedsförbrukarna ser situationen väldigt olika ut. Tryckpappersproducenterna lider av krympande annonsvolymer medan kartong- och massaproducenter kör på.

 

Virkesprisindikatorn tickade nedåt till 100,75 i augusti jämfört med 100,81 i juli.

 

BNP-utveckling:

Även om den svenska BNP:n uppvisade ett historiskt ras under kv2 (-8,2% vs. kv2 2019) gick den ändå bättre än många andra större och mer betydelsefulla världsekonomier.

 

Valutor:

Den svenska Kronan fortsätter att stärkas mot samtliga jämförda handelsvalutor vilket tynger de exportorienterade skogsbolagen.

Prenumerera på vårt marknadsbrev!

Tack! Vi hör av oss snart

Tack för din ansökan! Vi återkommar så snabbt vi kan