fbpx
Alla nyheter / Förändrade virkespriser / Kommun för kommun– s...

Så förändrades virkespriserna i november – Kommun för kommun

November blev ytterligare en intressant månad på virkesmarknaden där trenden höll i sig. Det syns tydligt i kartorna nedan och listan över utvecklingen kommun för kommun att virkesmarknaden fortsätter att slitas isär.

 

Denna utveckling påverkar slutavverkningar och gallringar olika. Just nu ser vi väldigt höga prisnivåer på sågtimmer av både gran och tall medan massaveden fortsätter att pressas.

 

Men utvecklingen skiljer sig mycket åt mellan olika köpare och en klok skogsägare konkurrensutsätter alltid sitt virke.

Prenumerera på vårt marknadsbrev!

Tack! Vi hör av oss snart

Tack för din ansökan! Vi återkommar så snabbt vi kan