fbpx
Alla nyheter / Skogskompis / Skogskompis – ...

Skogskompis – Ädelövshäng

Andelen barrskog är dominerande  i dagens Skogs-Sverige. Men ser vi tillbaka till innan människan la sina händer och fötter på brukandet av marken var ädellövskog ett mer vanligt inslag på många lämpliga boniteter. Många av dessa lokaler har ersatt med gran, men idag ser vi allt flera skogsägare återigen vill skapa förutsättningar för just ädellöv. Ofta då genom att plantera dessa plantor. Som vi vet är ju lövträd ofta mer benägna att betas av de vilda djuren och därför är det mycket lämpligt att göra sk. ädellövshägn runt planteringarna.

 

Detta gör att plantorna klara sig bättre och när de blivit så stora att viltet inte påverkar så mycket tar man bort stängslet. Intressant att se när man besöker ett sådan hägn är att se hur många andra växter och träd som gynnas när de inte betas av viltet. Ofta är uppslaget av tall stort, och många andra örter växter återfinns. Att hägna kostar ju en del, men för att stimulera detta har Skogsstyrelsen bidrag som man kan söka. Se mer här

 

Bidragen man kan få gäller inte bara själva hägnet utan även markberedning, plantor, plantering, gräsrensing röjning och nertagning av stängslet. En positiv sak utöver att få ett mer varierande landskap är att man som skogsägare lägger sina risker i olika korgar. Vi har ju sett att granbarkborren gått hårt åt flera granbestånd. Här får man bestånd mer löv, som och med rätt skötsel fina blivande stockar av värdefullt ädellöv.

Prenumerera på vårt marknadsbrev!

Tack! Vi hör av oss snart

Tack för din ansökan! Vi återkommar så snabbt vi kan