fbpx
Alla nyheter / Skogskompis / Skogskompis – ...

Skogskompis – Skogstyrelsen: Stoppa borrarna

Våren är här och vi börjar se att granbarkborren på sina ställen börjat flyga. Granbarkborren är ett stort hot mot granskogen och ett stort dilemma för skogsägarna. Därför har Skogsstyrelsen tillsammans med ett antal andra myndigheter samt representanter från skogsnäringen satt igång ett samverkansprojekt mellan myndigheter, företag och organisationer i södra och mellersta Sverige.

Projektet ska:
• Sprida kunskap om granbarkborren till skogsbruket och skogsägare
• Bekämpa skadeinsekten med gemensamma resurser
• Effektivisera logistiken inom skogsbruket vad gäller exempelvis transporter av virke
• Övervaka och inventera angrepp och skador av granbarkborren

I veckan som gick så påbörjades datainsamling från de granbarkborrefällor man har ute i skogarna. Vi hade förmånen att träffa Jenny Morgansson som är bitr. projektledare för Stoppa borrarna och vara med på tömning av en av mätstationerna strax utanför Svenljunga.

Se klippet för att lära dig mer om granbarkborrarna, och vill du lära dig ännu mer kolla då här.

Prenumerera på vårt marknadsbrev!

Tack! Vi hör av oss snart

Tack för din ansökan! Vi återkommar så snabbt vi kan