fbpx
Alla nyheter / Uncategorized / Virkesprisindikatorn...

Virkesprisindikatorn september 2020

Virkesprisindikatorn:

Efter en avvaktande inledning på hösten i kölvattnet av Coronan, blir nu utvecklingen allt tydligare på virkesmarknaden. Utbudet av massaved är stort och efterfrågan har försvagats av nedgången för skriv- och tryckpapper. Flera pappersmaskiner har lagts ner och ännu är inte året slut.
Å andra sidan går det bra för sågverken och efterfrågan på sågtimmer är god. Virkesmarknaden är därför tudelad i sin riktning. Det är också tydligt i de underliggande indikatorerna. Virkesprisindikatorn stiger i september och Virkesbörsens bedömning är att det är drivet av de mer positiva tongångarna från sågverken. Som bevis på denna trend höjde flera bolag sina inköpspriser på sågtimmer i september medan priserna på massaved sänktes. Skogsägare som funderarar på att gallra eller avverka kommer även se denna utveckling i anbuden de får in. Att Virkesprisindikatorn stiger i september bör främst ses som en indikation på att sågtimmerpriserna kommer fortsätta stärkas medan utvecklingen på massaved är mer osäker.  Det gör att lönsamheten i gallringar och slutavverkningar påverkas olika framöver.

 

Efterfrågan och försörjningssituation skiljer sig mycket åt mellan olika köpande bolag och skogsägare bör därför konkurrensutsätta sitt virke för att säkerställa att man når alla potentiella köpare.

 

Virkesprisindikatorn steg till 100,85 i september, från100,75 i augusti.

 

BNP-utveckling:

Även om den svenska BNP:n uppvisade ett historiskt ras under kv2 (-8,2% vs. kv2 2019) gick den ändå bättre än många andra större och mer betydelsefulla världsekonomier.

Valutor:

Den svenska Kronan försvagades mot samtliga jämförda handelsvalutor i september vilket gynnar de exportorienterade företagen.

Prenumerera på vårt marknadsbrev!

Tack! Vi hör av oss snart

Tack för din ansökan! Vi återkommar så snabbt vi kan