fbpx
Alla nyheter / Virkesprisindikatorn / Virkesprisindikatorn...

Virkesprisindikatorn januari 2021

Virkesprisindikatorn:

2021 börjar som 2020 slutade. Marknaden för sågtimmer är mycket stark med stigande priser. Massaveden fortsätter att tyngas av stort utbud och låg efterfrågan. Det gör att slutavverkningar kan ge riktigt bra betalt medan gallringar genererar lägre priser. Ett användbart knep för skogsägare är att vara extra noggrann med ett erbjuda sågverk att köpa gallringar eftersom de värdesätter sågtimmerandelen högt just nu.

Tack! Vi hör av oss snart

Tack för din ansökan! Vi återkommar så snabbt vi kan