fbpx
Alla nyheter / Virkesprisindikatorn / Virkesprisindikatorn...

Virkesprisindikatorn juni 2020

Virkesprisindikatorn:

Återhämtning på virkesmarknaden ser ut att bli snabb efter nedgången i spåren av Corona-krisen.  Efter historiskt kraftiga nedgångar under mars och april fortsatte Virkesprisindikatorn tydligt uppåt under juni. Det gör att sannolikheten för sjunkande virkespriser har minskat. Även om Virkesprisindikatorn inte är tillbaka på samma nivåer som innan krisen ser många skogsindustriella aktörer god efterfrågan på sina produkter. Det gynnar efterfrågan på virke från skogsägarna.

 

Olika förbrukare av virke påverkas väldigt olika av Corona-krisen. Vissa exportmarknader har varit kraftigt påverkade medan den inhemska marknaden stärkts under krisen. Även för massavedsförbrukarna ser situationen väldigt olika ut. Tryckpappersproducenterna lider av krympande annonsvolymer medan kartong- och massaproducenter kör på. Situationen är därför väldigt olika mellan olika skogsindustriella aktörer och skogsägare gör extra klokt i att konkurrensutsätta sitt virke.

 

Virkesprisindikatorn steg kraftigt till 100,17 i juni jämfört med  99,46 i maj.

 

BNP-utveckling:

Det råder spänd väntan på BNP-utfallen för Q2. Prognoser spretar ovanligt mycket.

 

Valutor:

Den svenska Kronan stärktes mot samtliga jämförda handelsvalutor under juni vilket tynger de exportorienterade skogsbolagen.

Prenumerera på vårt marknadsbrev!

Tack! Vi hör av oss snart

Tack för din ansökan! Vi återkommar så snabbt vi kan