fbpx
Alla nyheter / Virkesprisindikatorn / Virkesprisindikatorn...

Virkesprisindikatorn mars 2021

Virkesprisindikatorn:

Virkesmarknaden förväntas fortsätta att utvecklas positivt. Det beror främst på stark efterfrågan på sågtimmer i spåren av starkt byggande, en kall vinter som begränsat hastigheten i sågverken och låga lager hos sågverken. När sågverken går så starkt som just nu produceras också mycket cellulosaflis till massaindustrin vilket tynger den redan dystra utvecklingen av massavedspriserna. Positivt dock att det annonserats prishöjningar på både marknadsmassa och förpackningskvalitéer.

Tack! Vi hör av oss snart

Tack för din ansökan! Vi återkommar så snabbt vi kan