Skogskompis
Posted: 11 november 2019

Skogskompis - Biometria

I det senaste avsnittet av Skogskompis så begav sig Carl Johan Moberg till Uppsala och träffade Lars Björklund på Biometira. Titta på klippet ovan och hör Lars berätta om Biometira och Prima/Sekunda.

Biometria är en sammanslagning av de tre tidigare virkesmätningsföreningarna som fanns i Sverige (VMF Qbera, VMF Syd och VMF Nord). Biometria ägs tillsammans av både skogsägarna och industrin och skall agera som en opartisk instans när virket skall mätas in.

I augusti i år (2019) lanserade de en nya klassningen av massaved, Prima/Sekunda. Detta projekt är något som Lars Björklund på Biometria har arbetat med.

Det tidigare systemet att kvalitetsklassning gjorde att man fick en viss vrakandel i sitt lass, något som branschen varit väl inarbetad i. Samtidigt innebar det en hel del jobb och manuell påläggning från virkesmätaren. Med detta som bakgrund har man nu arbetat fram en ny klassning som kallas Prima/Sekunda. 

Detta innebär dels en förenkling i själva mätningen, men också att om man följer de instruktioner som finns för just massaved så lönar det sig. Är det inga fel på en traven så får man den klassad som Prima och i och med det ett högre pris. 
Samtidigt kan man strategiskt sortera ut last så det blir Sekunda och på det sättet även få mer betalt än om att det hade gått som t.ex. bränsleved.

Efter att ha varit igång i några månader kan man nu börja kolla på hur utfallet har blivit och det överensstämmer med vad Biometria själv trodde. Andelen Prima är hög, för barrmassaved som är störst ligger man på 96 % som blir Prima och granmassaved ligger på en nivå på 98 %.

Vill du veta mer om Biometria? Klicka här: https://www.biometria.se/
Vill du veta mer om Prima/sekunda? Klicka här: https://www.primasekunda.se/