Virkesstudion
Posted: 5 april 2019

Virkesstudion #1 - Globala affärer

Hej och välkommen,

Virkesstudion är vår nya veckosatsning där Carl Johan Moberg och Per Hedberg sätter sig ner för att diskutera vad som händer på virkesmarknaden och tar upp stora som små händelser som kan påverka det aktuella marknadsläget, samt att de också ger sina synpunkter och infallsvinklar till skogsägare. Har du frågor eller förslag på ämnen som borde diskuteras? Tveka inte på att höra av dig till oss på virkesstudion@virkesborsen.se

I detta premiäravsnitt av Virkesstudion så lägger Per och Carl Johan extra fokus på globala affärer och diskuterar vad det kan innebära för skogsbolagen i Sverige men även för de enskilda skogsägarna.

Konjunkturinstitutets rapport indikerar lägre marginaler för sågverksbolagen Q2-18 är bättre än Q3-19. Priset på sågtimmer har stagnerat medan priset på massaveden fortsätter stiga. Några faktorer till detta kan vara granbarkborreangrepp i södra Sverige och att bolagen har en rädsla att köpa på sig allt för stora lager inför våren.

Det kanadensiska bolaget Canfor köper VIDA och frågan är om det såldes i rätt tidpunkt? Kan ett uppköp av en utländsk aktör påverka den enskilde markägaren? Är detta ett startskott för ytterligare förvärv av svenska skogsbolag på den internationella marknaden?

Samtidigt så väljer Södra skogsägarna att förvärva skog i Lettland. Rättare bestämt 110 000 hektar. Detta är en rejäl ökning från deras tidigare innehav på 15 000. Värdeökningen på lettländsk skog har varit god dom senaste 20 åren, men kommer det att fortsätta? Södras köp motiveras av att trygga sin försörjning till industrierna. Men vad kan detta få för inverkan på virkespriserna i södra Sverige?