Posted: 5 april 2019

Virkesstudion #2 - Vad händer på marknaden?

Hej och välkommen,

I avsnitt #2 - Vad händer på marknaden? så diskuterar Per och Carl Johan aktuella händelser på marknaden och vad de kan ha för innebörd.

Finska Metsä Board vinstvarnar och kan härledas till interna problem samt produktionsproblem, men kan det också bero på att den kinesiska marknaden börjar att ge vika? Samtidigt så skall det tilläggas att "vinstvarningen" innebär att kvartal 4 får liknande siffror som kvartal 3, vilket kanske återspeglar marknadsläget i stort?

Samtidigt så antyder Danske Banks rapport att massaveden inte peakat, men högst troligt timmret.

Nytt handelsavtal med Japan innebär miljarder för Svensk skogsindustri, men vad blir påverkan för den enskilde skogsägaren egentligen? Samtidigt som mycket av den svenska skogliga råvaran går till England, som befinner sig i "Brexit" så kan nya aktörer innebära helt nya möjligheter. Vilket ses som positivit.

Optimism bland Svenska skogägare! Så säger i alla fall skogsbarometern som görs av LRF och Swedbank. Är detta en rimlig inställing? De svenska skogsägarna har historiskt sätt varit väldigt positiva i dessa undersökningar.

Nya aktörer in på marknanden i kölvattnet från Bergvik skog-affären. Kopparfors återuppstår, Länsföräkringar köper skog och bildar ett eget skogsbolag. Samtidigt så kan Virkesstudion avslöja att virkesintäkten för Bergvik skog legat på 335kr/m3fub och att prognosen pekar nedåt. Kan detta vara en anledning till att Mellanskog har haft problem att få upp priserna i mellansverige?

Har du frågor eller förslag på ämnen som borde diskuteras? Tveka inte på att höra av dig till oss på virkesstudion@virkesborsen.se