Virkesstudion
Posted: 15 april 2019

Virkesstudion #3 - Skogsvårdstorget

I detta avsnitt så går Virkesbörsens Carl Johan Moberg och Per Hedberg igenom vår nya satsning, Skogsvårdstorget. Plattformen är en utbyggnad av Virkesbörsen och möjliggör för skogsägare/markägare att ta in offert på bland annat:

Avverkning                  

Dikesrensning             

Fastighetsaffär och värdering            

Förvaltning                  

Inköp av plantor        

Markberedning           

Plantering                    

Rotpoststämpling      

Röjning                         

Skatt, deklaration & juridik                

Skogsbruksplan & planering              

Skotning                       

Trädfällning                 

Övriga tjänster

Detta är baserat på vad vi hört från skogsägare och valt att skapa denna plattform för att tillgängliggöra och förenkla att ta in offerter på alla skogsrelaterade tjänster, på ett och samma ställe d.v.s. Virkesbörsen. Denna satsning kommer att gynna både markägare och virkesköpare i sitt dagliga arbete då det förenklar och öppnar upp en helt ny kanal.

Går du i tankar att ta in en offert kring din skogsvård? Besök på https://www.virkesborsen.se/skogsvardstorget/ och lägg upp ditt uppdrag, det är helt kostnadsfritt!

Har du frågor eller förslag på ämnen som borde diskuteras? Tveka inte på att höra av dig till oss på virkesstudion@virkesborsen.se