Virkesstudion
Posted: 15 april 2019

Virkesstudion #4 - Virkespriser

I detta avsnitt så behandlar Virkesbörsens Carl Johan Moberg och Per Hedberg det ständigt aktuella ämnet ”virkespriser”. Som skogsägare är det alltid viktigt att säkerställa att man får rätt betalt för sitt virke vid avverkning, oavsett åtgärd.

I början av året så sänkte Södra skogsägarna inköpspriset på både gran- och talltimmer, dock inte massan. Blickar vi tillbaka till 2018 så har aktörer inom sågade trävaror haft en sämre lönsamhet, men vad beror detta egentligen på? USA, Kina och Englands ”brexit” kan vara delar av den oron som marknaden avspeglar för tillfället. England är idag den största exportmarknaden för svensk skog vilket kan få konsekvenser vid Englands urträde ur EU.

En annan spaning är att bio-bränslepriserna är på väg uppåt, detta i ett led i den så kallade gröna omställningen. En bidragande faktor kan eventuellt vara granbarkborren i södra Sverige, där råvaran som blivit angripen gått som energived.

Tidigare i veckan så kom även en dom angående fjällnära skog som stärker skogsägarens rätt till ersättning. ”Skogsägare som inte får avverka i fjällnära skogar på grund av höga naturvärden har rätt till ersättning på samma nivå som för naturreservat”

Kommer den nya regeringsbildningen också påverka den svenska skogspolitiken och gynna skogsägarna? Äganderätten har varit på tapeten och det återstår att se hur det blir kommande mandatperiod.

Har du frågor eller förslag på ämnen som borde diskuteras? Tveka inte på att höra av dig till oss på virkesstudion@virkesborsen.se