Virkesstudion
Posted: 26 maj 2019

Virkesstudion #6 - Virkespriser

I dagens avsnitt av Virkesstudion så förkunnas det ständigt aktuella ämnet virkespriser med våra värdar Carl Johan Moberg och Per Hedberg.

Deklareringen stå för dörren och Carl Johan anser att långsiktighet är nyckeln och att ha koll på sitt pappersarbete, detta underlättar oavsett sammanhang. Samtidigt så skall man inte vara rädd att be om hjälp när det kommer till deklareringen, att betala ett konsultarvode brukar i slutändan generera betydligt större värden än avgiften.

Behöver du hjälp med din deklaration? Ta in offert på Skogsvårdstorget, det är helt kostnadsfritt och vi skickar ut din förfrågan till alla anslutna parter.

Skogsstyrelsen släppte i dagarna statistik över rundvirkespriserna för 2018. Detta överensstämmer till mångt och mycket med vad vi själva sett på marknaden. Priset på massaved i region nord och mellan har även ökat, detta då industrin gjort stora investeringar. Generellt så kan man säga att gransågtimmer går bättre än tallsågtimmer. Snittpriset för massaveden för hela landet är 316kr/m3fub och sågtimmer 516kr/m3fub. Även om granen växer snabbare och genererar större intäkter så måste du som skogsägare tänka rationellt. Vid en föryngring så skall man inte sätta granplantor på tallmark exempelvis. Rätt plantor på rätt mark, och långsiktighet. Samtidigt så innebär det att tallskogen måste skötas på ett annorlunda sätt, då den är mer viltbegärlig än granen. Granen å andra sidan har stora problem med granbarkborren.

En återkoppling på förra veckan avsnitt som handlade om ny teknik så har en förvaltare hört av sig och berättat hur hen använder sig av en greenscreen för att skogsägaren runt om i skogen och visa hur beståeden ser ut. Detta är högst troligt bara början på hur vi kan digitalisera skogsbruket och denna åtgärd ger ju en bättre överblick än vad den traditionella skogsbruksplanen ger.

Virkesstudion är vår egna kanal där Carl Johan Moberg och Per Hedberg sätter sig ner för att diskutera vad som händer på virkesmarknaden och tar upp stora som små händelser som kan påverka det aktuella marknadsläget, samt att de också ger sina synpunkter och infallsvinklar till skogsägare. Har du frågor eller förslag på ämnen som borde diskuteras? Tveka inte på att höra av dig till oss på virkesstudion@virkesborsen.se