Virkesstudion
Posted: 26 maj 2019

Virkesstudion #8 - Skogens potential

Just nu ser vi hög aktivitet bland inköparna i både Dalsland och Värmland där de arbetar för fullt med att säkra volymerna inför hösten och vintern. Detta återspeglas i det tryck vi haft från våra annonser i respektive län, samt informationen vi fått från köparna.

Vi har även börjat se justeringar i prislistorna från skogsbolagen där priserna på timmer minskat. Dock inte massaveden, men värt att notera är att priset på massaved minskat i Finland, vilket kan ge en indikation på att prissänkning i Sverige också är att vänta.

Per väljer att lyfta fram en intressant jämförelse där det skiljer över 200kr mellan tre olika skogsägare i samma region som är tillräckligt stora för att jämföras sinns emellan. Hur kan det komma sig att det ser ut på det här viset?

Precis som Carl Johan påpekar så handlar mycket om aktiviteten i själva affärer, hur aktiv är skogsägaren? Når hen ut till alla köpare? Vågar hen konkurrensutsätta virket? Självklart är det lättare för stora skogsägare som har personal/förvaltare som arbetar med deras skog, vilket de mindre skogsägarna inte har. Detta är en av många anledningar till att vi startade Virkesbörsen, där du som skogsägare, oavsett storlek kan få hjälp med din virkesaffär. Klicka här för att konkurrensutsätta ditt virke.

Får du rätt betalt för ditt virke? Testa Virkespriskollen och ta reda på hur din affär står sig jämtemot genomsnittet på marknaden i just din region. Kontakta oss på info@virkesborsen.se för mer information.

En rolig nyhet är att många bränslebolag har fått upp ögonen för Vikresbörsen och ser nyttan i att kunna anskaffa sin råvara via digitala kanaler.

I en rapport som kom tidigare i veckan slogs det fast att flygbränsle skall substitueras mot förnyelsebar energi. Detta fick många att blicka emot skogen, men kan skogen verkligen räcka till att substituera bränsle, textiler och plaster? Samtidigt som många nybyggnationer väljer att använda sig av trä i en större utsträckning. Vi ser självklart detta som spännande tider och att skogsägare har framtiden för sig.

Virkesstudion är vår egna kanal där Carl Johan Moberg och Per Hedberg sätter sig ner för att diskutera vad som händer på virkesmarknaden och tar upp stora som små händelser som kan påverka det aktuella marknadsläget, samt att de också ger sina synpunkter och infallsvinklar till skogsägare. Har du frågor eller förslag på ämnen som borde diskuteras? Tveka inte på att höra av dig till oss på virkesstudion@virkesborsen.se