Virkesstudion
Posted: 26 maj 2019

Virkesstudion #9 - Brexit och vårbudget

Turerna kring BREXIT är många och vad händer egentligen? Senaste informationen som nått oss är att det blir uppskjutet. Sista datumet är den sista oktober 2019, men beroende på hur det beslutas så kan utträdet träda i kraft direkt.

England är som sagt en viktig marknad för de svenska skogsbolagen och några av dem har redan byggt upp lager för att snabbt kunna anpassa sig när BREXIT väl infaller. Detta har så klart varit en mödosam och kostsam process, men det gäller att anpassa sig efter marknaden, då behovet av trävaror fortfarande kommer att kvarstå.

Vårbudgeten för 2019 släpptes nyligen och vi ser att 149,5 MSEK går till skogen, där en del av pengarna går till de branddrabbade skogsägarna men även för naturvårdsinventering. Detta samtidigt som skogsstyrelsen har valt att varsla personal vilket innebär att pengarna inte räcker till.

En annan intressant iakttagelse från vårbudgeten är bredbandssatsningen. Regeringens mål är att 95% av Sverige skall ha en hastighet på minst 100mbit/s år 2020. Nu skjuts det till extra medel för att uppfylla detta och för det än större målet, att 100% av Sverige skall ha tillgång till en hastighet på minst 30mbit/s år 2025. Då samhället blir allt mer digitaliserat så är denna satsning extra viktig för människor som bor och verkar på landsbygden.

Nordic paper får ny VD, Anita Sjölander och Setras förre VD Hannele Arvonen blir VD för Sveaskog.

Blickar vi på Setras kvartalsrapport så ser vi att rörelsemarginalen under det första kvartalet 2019 går ned till 7% jämfört med helåret 2018 som låg på 14%. Historiskt så tyder denna nedgång på att virkespriserna för sågtimmer också kommer att röra sig nedåt, det återstår att se om Setra kan vara en indikator för detta.

Virkesstudion är vår egna kanal där Carl Johan Moberg och Per Hedberg sätter sig ner för att diskutera vad som händer på virkesmarknaden och tar upp stora som små händelser som kan påverka det aktuella marknadsläget, samt att de också ger sina synpunkter och infallsvinklar till skogsägare. Har du frågor eller förslag på ämnen som borde diskuteras? Tveka inte på att höra av dig till oss på virkesstudion@virkesborsen.se