Virkesstudion
Posted: 25 juni 2019

Virkesstudion #13 - SkogsNolia

Under SkogsNolia 2019 träffade vi Bengt Ek som är generalsekreterare för föreningen Skogen och chefredaktör för tidningen Skogen. Bengt passade på att berätta om både föreningen som har funnits i över 130 år och tidningen Skogen. Precis som vi på Virkesbörsen tycker även Bengt att det absolut bästa med skogsmässorna är att träffa allt folk och diskutera och prata om skogen. Både SkogsElmia och SkogsNolia har resulterat i ett betydligt högre tryck i utställarnas montrar än vad vi kunnat tro. Tidningen Skogen har under SkogsNolia delat ut över 2500 tidningar och värvat nya provprenumeranter.

Det är en stor bredd på utställare på dessa mässor, allt från stora maskintillverkare till inköpsbolag och unga innovationsbolag. Vi har även noterat att intresset för Virkesbörsen är väldigt stort i Norrland och närvaron av skogsbolagen var även stor på SkogsNolia.

Den nya massavedsmätningen från Biometria träder i kraft den 1a augusti och då förändras klassificeringen av massaveden. Nu blir det prima och sekunda-klassificering, mer om detta går att läsa i nästkommande nummer som utkommer i dagarna.