Virkesstudion
Posted: 14 augusti 2019

Virkesstudion #15 - Tillbaka från sommaren

Hej,

I veckans avsnitt av Virkesstudion så diskuterar Per Hedberg och Carl Johan Moberg i sedvanlig ordning vad som händer på Virkesmarknaden. Virkesstudion presenteras i samarbete med tidningen Skogen.

Det dåliga vädret till trots, så kan det ha varit väldigt gynnsamt för de Svenska skogsägarna i kampen mot granbarkborren. Vi har dock noterat att Skogsvårdstorget har varit väldigt populärt under sommaren, då många skogsägare tagit sig tid att vara ute i sin skog och undersökt vilka åtgärder som behövts.

Per väljer att föra blicken mot makrostatistiken för att se hur marknaden egentligen ser ut för tillfället. Inköpschefsindex i USA, ekonomiska sentimentet i Europa, konjunkturbarometern Sverige och inköpschefsindex i Sverige pekar nedåt. Dessa faktorer kan ge en indikation på att sannolikheten för sjunkande virkespriser är att vänta. Kvartal 2 för den ekonomiska tillväxten i Sverige var dessutom negativ.

Hur ska då en skogsägare agera i en sådan här situation?

Enligt Carl Johan så skall man alltid utgå från sin egen situation, både skogligt och ekonomiskt. Om du till exempel drabbad av granbarkborren så kanske det inte finns så mycket att göra. Då är det viktigt att se till att du får rätt pris för ditt virke. Det är bra att prissäkra!

I Setras resultat för kvartal 2 så deras marginal nere på 3% jämför med 7% förgående kvartal. Även SCAs rapport pekar på sjunkande priser på massa, trävaror och kraftliner. En tydligt nedåtgående trend för tillfället.

Stora skogsaffärer har också skett i sommar. SCA köper mer mark i Baltikum och AMF köper 90% av Billerud Korsnäs skogstillgångar.

Har du frågor eller förslag på ämnen som borde diskuteras? Tveka inte på att höra av dig till oss på virkesstudion@virkesborsen.se