Virkesstudion
Posted: 6 november 2019

Virkesstudion #20 - Vikten av att konkurrensutsätta och besök på Ultuna

I detta avsnitt av Virkesstudion får du dels se och höra vad Mariana Hamberg har att säga efter att ha använt Virkesbörsen för att bjuda ut sin avverkning på. Men även hur nöjd hon är, dels med att hon fått in flera anbud än tidigare samt att kommit kontakt med nya köpare.

Samtidigt har Carl Johan Moberg har varit ute på vägarna och besökt Ultuna i Uppsala där han träffade Jakob Nygårds som är ordförande för Ultunas studentkår och Sara Adlers som ansvara för kontakten med näringslivet. Studentkåren bedriver sitt arbete på SLU i Uppsala genom att bland annat föra elevernas talan mot SLU gällande frågor angående de olika utbildningarna, men även för att se till att studenterna får ett rikt och aktivt studentliv. De belyser även vikten av att säkra kompetensförsörjningen inom de gröna näringarna och hur man idag aktivt samarbetar med näringslivet.

Vi går även igenom vår kvartalsrapport, där Virkesbörsen analyserar flera av de stora skogsbolagen i Sverige. En tydlig trend att lönsamheten för industriaktörerna sjunker och att de på flera håll vidtagit stora åtgärder för att anpassa verksamheten efter rådande marknad. Från ett rekordår (2018) har läget snabbt förändrats vilket föranleder dig som skogsägare att säkerställa att du får rätt betalt för ditt virke vid försäljning. Använd Virkesbörsen vid din kommande försäljning för att verkligen se till att du når hela marknaden, det lönade sig i Marianas fall!

Klicka här för att besöka Ultuna studentkårs hemsida och läsa mer om dem.